เสขิยธรรม
เสขิยบุคคล
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ

          บุตร นายสิงห์คำ นางพันธ์ นะติกา

          เกิดวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ บ้านป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพี่น้องร่วมมารดา ๔ คน ต่างมารดา ๔ คน

          จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนวัดป่าแดด จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนวัดปุบผาราม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ตลอดจนเคยรับการอบรมพระนักพัฒนาที่จิตภาวันวิทยาลัย และฝึกภาษาล้านนา (หนังสือเมือง) กับพระคำปัน โสตฺถิโก และพ่ออุ้ยหนานใจ กาพย์ตุ้ม

          เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นครูสอนนักธรรม สำนักเรียนวัดป่าแดด

          พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินงานเครือข่ายพระสงฆ์ กลุ่มเสขิยธรรม

          พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมของ พระโพธิรังษี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ

          พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาโพธิธรรมศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตามที่เคยรักษาการ และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษา สาขาโพธิธรรมศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

          นอกจากงานบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ–ศาสนสถาน ตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบแล้ว พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ ยังได้ริเริ่มและดำเนินการด้านสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก (ดังกลุ่มเสขิยธรรม จะได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มชีวิตและผลงานของท่าน ออกเผยแพร่ในโอกาสต่อไป)

          พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ บรรพชาเมื่ออายุ ๑๑ ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ ๒๑ ปี ณ อุโบสถ วัดยางหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. โดยมี พระโพธิรังษี เป็นอุปัชฌาย์ พระอธิการถนอม สุเมโธ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการวิสิษฐ์ สิริมงฺคโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิราโณ มรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลว และจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ เวลาประมาณ ๑๓ นาฬิกาเศษ สิริอายุรวม ๓๘ ปี ๑๗ พรรษา .. .

 


-> ด้วยความระลึกถึง พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :