เสขิยธรรม
เสขิยบุคคล
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

กำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ

ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแดด ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุชั่วคราวบวกป่าคา

ด้วยพระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ (นะติกา) อายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๗ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดด
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนแม่แจ่ม ปริยัติศึกษา สาขาโพธิธรรมศึกษา และกรรมการดำเนินงานกลุ่มเสขิยธรรม
ได้มรณภาพลงด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาล แม่แจ่ม เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗

ดั้งนั้น ทางคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดป่าแดด
จึงได้กำหนด บำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘

มีหมายกำหนดการดังนี้

วันที่ ๒๒ - ๒๘ มกราคม ๒๕๔๘

มีพิธีทางศาสนา ฟังเทศน์และสวดอภิธรรมทุกคืน

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘

๐๙.๓๐ น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล
๐๙.๔๐ น. พระสงฆ์จำนวน ๖๐ รูป สวดพุทธมนต์ อาทิตตปริยายสูตร มาติกา บังสุกุล
๑๐.๐๐ น. มัคคนายก โอกาสเวนทาน ถวายไทยธรรม แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณร เลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ผู้มาร่วมงาน
๑๒.๑๐ น. เคลื่อนศพสู่เมรุชั่วคราว บวกป่าคา
๑๔.๐๐ น. พิธีบังสุกุล และ มหาบังสุกุล
๑๕.๐๐ น. พระราชทานเพลิง เป็นเสร็จพิธี

ในโอกาสการบำเพ็ญกุศล และ พระราชทานเพลิงครั้งนี้ จึงขอเชิญชวน ศรัทธาสาธุชนไปร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ญาติพี่น้องเจ้าภาพ .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :