เสขิยธรรม -
แผนผังไซต์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน |> แผนผังไซต์

->กลุ่มเสขิยธรรม

->ความเคลื่อนไหว

->ประเด็นร้อน

->ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม

->นักบวชกับสังคมร่วมสมัย

-> จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

 • ฉบับล่าสุด ๖๔ - ปีที่ ๑๕ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๘
  ระดมธรรม ระดมทุน ต้านบริโภคนิยม
 • ฉบับย้อนหลัง
  - สิทธิประโยชน์ของของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
  - จดหมายขอรับการสนับสนุนและใบตอบรับสนับสนุนการจัดพิมพ์/ลงโฆษณา (HTML)
  (PDF 106 KB | .doc 244 KB)
  - ใบสมัครสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม จดหมายข่าวเสขิยธรรม และบริจาคสนับสนุนฯ
  (PDF ขนาด 224 KB)

->รวมเว็บน่าสนใจ

->

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ |> แผนผังไซต์

สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... อีเมล: