เสขิยธรรม -
กลุ่มเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

 
-->ร่วมสนับสนุน
กลุ่มเสขิยธรรม และ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

ตามศรัทธาและกำลังที่ท่านมี เช่น...

๑.แนะนำสมาชิกใหม่ ท่านละ ๓ ราย โดยถ่ายเอกสารใบสมัครจากใน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” (หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร...ที่นี่ (pdf file ขนาด 178 KB) - [ดาวน์โหลด Acrobat Reader] ) แล้วช่วยหาสมาชิก หรือส่งรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่าเราควรติดต่อ มายังฝ่ายสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

๒.สั่งซื้อ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” ในราคาลด ๔๐% ไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายในโอกาสต่าง ๆ (ลดในอัตรานี้สำหรับผู้ซื้ออย่างน้อย ๕๐ เล่ม)

๓.ติดต่อลงโฆษณา หรือช่วยหาโฆษณาเพื่อสนับสนุน “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”

๔.ร่วมตั้งกองทุนเพื่อการจัดพิมพ์ “จดหมายข่าวเสขิยธรรม” กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท โดยทางกองบรรณาธิการจะจัดหาหนังสือตอบแทนให้ท่านในมูลค่าเท่ากัน (ตามราคาปก)

๕.ร่วมตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี สมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม กองทุนละ ๕,๐๐๐ บาท

๖.ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม เสวนา – อภิปราย ของกลุ่มเสขิยธรรม กิจกรรมละ ๑๕,๐๐๐ บาท (จัดอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง)

๗.ร่วมบริจาค (ทั้งหมดหรือสมทบบางส่วน) เพื่อสนับสนุนจัดการอบรมให้กับพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี กิจกรรมละ ๒๕,๐๐๐ บาท (จัดอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง)

๘.บริจาคเข้า “กองทุนเสขิยธรรม” ตามกำลังศรัทธา .. .

หน้าแรก |> กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :