เสขิยธรรม -
กลุ่มเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

 
สขธ.สิทธิประโยชน์
ของสมาชิกกลุ่มเสขิยธรรม และสมาชิก “จดหมายข่าวเสขิยธรรม”
๑. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
     ๒๑๑/๒ ซ.งามวงศ์วาน ๓๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
     โทร. ๐๒-๙๕๒-๕๐๖๐ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒-๕๘๐-๙๓๓๗
มผบ.
๒. ลด ๓๐% เมื่อซื้อหนังสือของกลุ่มเสขิยธรรม
ลด ๑๐% เมื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม ทัศนศึกษา ที่จัดโดยกลุ่มเสขิยธรรม
     ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
     โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
สขธ.
๓. ลด ๒๕ % เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
     ๔๑๖ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพ ๑๐๗๐๐
     โทร. ๐๒-๘๘๑๑๗๓๔
มูลนิธิเด็ก
๔. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือที่ร้านเคล็ดไทย
และลด ๑๐%เมื่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์
     ๑๑๗-๑๑๙ ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
     โทร. ๐๒-๒๒๕-๙๕๓๖ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๘๘
ษ
๕. ลด ๒๐% เมื่อซื้อสินค้าของมูลนิธิโลกสีเขียว
     ๓๙๔/๔๖-๔๘ ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
     โทร. ๐๒-๖๒๒-๒๒๕๐ ถึง ๒ โทรสาร ๐๒-๖๒๒-๑๖๑๘
มูลนิธิโลกสีเขียว
๖. ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
(และลด ๑๐% เมื่อซื้อหนังสือของ สนพ.อื่นในร้านศึกษิต กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ไม่รวมค่าจัดส่ง)
     ๑๑๓-๑๑๕ ถ.เฟื่องนคร เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
     โทร. ๐๒-๒๒๕-๙๕๓๖ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๘๘
๗. ลด ๑๕% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิสุขภาพไทย
     ๕๒๐/๑-๒ ซ.เทศบาลรังรักษ์เหนือ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
     โทร. ๐๒-๙๔๕-๓๔๙๐ โทรสาร ๐๒-๙๕๔-๓๔๙๑
มูลนิธิสุขภาพไทย
๘. ลด ๕% เมื่อซื้อผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ลด ๒๐% เมื่อซื้อหนังสือของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
     ๑๘๓ อาคารรีเจนท์เฮาส์ ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐
     โทร. ๐๒-๖๕๑-๙๐๕๕ ถึง ๖ โทรสาร ๐๒-๖๕๑-๙๐๗๒
มูลนิธิ
สายใยแผ่นดิน
๙. ลด ๕% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย (ค่าจัดส่งทั่วประเทศ ๓๐ บาท)
     ๑๐๔ อาคาร OUTREACH AIT ตู้ ปณ.๔ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
     โทร. ๐๒-๕๒๔-๖๑๖๘ ถึง ๙ โทรสาร ๐๒-๕๒๔-๖๑๓๔
WWF Thailand
     

และ ลด ๓๐% เมื่อซื้อหนังสือของกลุ่มเสขิยธรรม
      ลด ๑๐%
เมื่อเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม ทัศนศึกษา ที่จัดโดยกลุ่มเสขิยธรรม


หมายเหตุ

– ต้องแสดงบัตรทุกครั้งเมื่อประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์
– สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ไม่คิดค่าจัดส่ง
– สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ใช้ได้เมื่อสั่งซื้อโดยตรง และซื้อจากร้านค้าที่ระบุไว้เท่านั้น
– สิทธิประโยชน์ทั้งหลายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.

หน้าแรก |> กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :