เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
ธรรมยาตรารักษาลำน้ำโขง
ร่วมภาวนา : รักษาเกาะแก่ง และศึกษาวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

๘ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๖
เชียงของ - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์

ร่วมจัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม กลุ่มรักษ์เชียงของ

--> วัตถุประสงค์

๑. ร่วมศึกษาสภาพลำน้ำโขง เกาะแก่ง หาดทราย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
๒. ร่วมใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยการพักแรมคืน ริมฝั่งโขง ตลอดเส้นทาง
๓. ร่วมภาวนา และประกอบพิธีกรรมสืบชะตาลำน้ำโขง
๔. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต การเดินทาง และการปฏิบัติธรรม
๕. ร่วมแสดงเจตนารมณ์ "รักษ์" ลำน้ำโขง

เรือสินค้าเทียบท่าที่ปากแบง
เรือสินค้าเทียบท่าที่ปากแบง

--> กำหนดการ

วันอาทิตย์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๖
๐๘.๐๐ น. พบกันที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อประทับตราหนังสือเดินทาง แล้วข้ามฟากไปลงเรือที่ฝั่งลาว
๑๒.๐๐ น. อาหารกลางวันบนเรือ
๑๗.๐๐ น. พักค้างคืนริมฝั่งโขง ที่บ้านโคกกะ แขวงอุดมชัย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันจันทร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๖
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง แวะชมการร่อนทองคำริมฝั่งโขง
๑๒.๐๐น. แวะบ้านปากแบง ท่าเรือสินค้าลำน้ำโขง
๑๗.๐๐ น. พักค้างคืนบนหาดทรายริมฝั่งโขง ที่บ้านหาดเต๊อะ แขวงอุดมชัย
อาหารเช้า-กลางวัน บนเรือ

วันอังคาร ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง แวะพักชมหมู่บ้านชาวประมง ซื้อปลาแม่น้ำโขง
๑๔.๐๐ น. แวะถ้ำติ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งสมบูรณาญาสิทธิราช ของราชวงศ์หลวงพระบาง
๑๕.๐๐ น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง เข้าที่พัก ที่จัดเตรียมไว้ให้ (วัด) หรือหาที่พักตามอัธยาศัย (เกสต์เฮาส์ - โรงแรม)

ทางขึ้นถ้ำติ่ง ริมแม่น้ำโขง
ทางขึ้นถ้ำติ่ง ริมแม่น้ำโขง

วันพุธ ที่ ๑๑ มิถุยายน ๒๕๔๖
๐๖.๐๐น. ร่วมทำบุญใส่บาตร ตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง แล้วเที่ยวตลาดเช้า ท่องเที่ยวในเขตหลวงพระบาง ตามอัธยาศัย หรือร่วมคณะชมพระราชวังเจ้ามหาชีวิต พิพิธภัณฑ์ และวัดต่างๆ ตลอดจนเดินทางไปสหกรณ์ทอผ้าพื้นบ้านผานม กับคณะ

พักค้างคืนในเมืองหลวงพระบาง
เลือกรับประทานอาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖
๘.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเรือ (ลำเดิม) จากหลวงพระบาง สู่นครเวียงจันทน์
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
๑๖.๐๐ น. แวะพักค้างคืน ริมแม่น้ำโขง ที่บ้านปากตุง แขวงชัยบุรี

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๖
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทาง
๑๖.๐๐ น. แวะพักค้างคืนริมน้ำโขง ที่บ้านสารคาม แขวงเวียงจันทน์ ร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนจากการล่องแม่น้ำโขง และศึกษาวิถีวัฒนธรรมลาว

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๖
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทน์
๑๐.๐๐ น. ถึงนครเวียงจันทน์ ตามอัธยาศัย
๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางจากด่าน ตม. เวียงจันทน์สู่ จ.หนองคาย แยกย้ายกันตามอัธยาศัย
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ทิวทัศน์หลวงพระบาง มองจากยอดภูสี
ทิวทัศน์หลวงพระบาง มองจากยอดภูสี

หมายเหตุ
อาหารเช้า
กาแฟ - ชา ไข่ดาว - ขนมปัง หรืออาหารท้องถิ่น ..บริการตนเอง
อาหารกลางวัน และอาหารเย็น ยินดีรับอาสาสมัคร ร่วมจัดทำ

 

--> กิจกรรมระหว่างเดินทาง

ภาคเช้า ภาวนาเพื่อรักษาลำน้ำโขง - ร่วมกัน

ภาคบ่าย กิจกรรมกลุ่มสนใจ เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ บทกวี วรรณกรรม

ภาคค่ำ หลังอาหารเย็น มีกิจกรรมรอบกองไฟ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และการเดินทาง

--> ค่าใช้จ่าย ๖,๐๐๐ บาท

๑. ค่าโดยสารเรือข้ามฟาก เชียงของ - ห้วยทราย และค่าเรือท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง
๒. ค่าอาหารระหว่างการเดินทาง (เฉพาะในเรือและแวะพักชายฝั่ง) ๑๕ มื้อ
๓. ค่าวีซ่า เข้าประเทศลาว
๔. ค่าประกันชีวิต (หมู่)
๕. ค่ารถจากเวียงจันทน์ถึง ด่าน ตม. เวียงจันทน์ - หนองคาย
     และข้ามฝั่งสู่หนองคาย (สะพานมิตรภาพ ลาว/ไทย)
๖. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม
     และธรรมชาติ - วัฒนธรรม ๒ ฝั่งโขง (ตลอดการเดินทาง)
๗. ค่าตอบแทนวิทยากรนำชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบาง (๑ วัน)

--> ผู้ประสงค์จะร่วมเดินทาง

โอนเงิน
เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๖๘-๒-๗๐๗๙๖-๘
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาน
ชื่อบัญชี นางสาวบัวลอง พิมพลาและนางสาวสุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์
และส่ง PASSPORT พร้อมรูปขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป
(ส่งด้วยตนเองหรือโดยไปรษณีย์ตอบรับ) มายังกลุ่มเสขิยธรรม
ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการขอวีซ่าเข้า สปป.ลาว

--> สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. ถุงนอน / ผ้าหรือพลาสติคปูนอน
๒. เต็นท์ (ควรมี - เพื่อความเป็นส่วนตัว)
๓. ยาที่ต้องใช้ส่วนตัว
๔. ไฟฉาย - ยากันยุง
๕. โสร่ง - ผ้าขาวม้า - ชุดว่ายน้ำ สำหรับเล่นน้ำหรืออาบน้ำในแม่น้ำโขง

หมายเหตุ รัฐบาลลาวห้ามนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยกางเกงขาสั้น (เหนือเข่า) และเสื้อแขนกุด/เปิดไหล่ เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ หรือวังเจ้ามหาชีวิต

--> รับจำนวนจำกัดไม่เกิน ๓๐ คน

๑. ฆราวาส ๒๐ - ๒๕ คน
๒. พระ - แม่ชี ๕ - ๑๐ ท่าน

เดินทางโดยเรือท่องเที่ยว ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (เก้าอี้นวมปรับเอนนอนได้ ๒๐ ที่ เก้าอี้หวาย ๒๐ ที่) เรือใหม่มาก อายุใช้งานประมาณ ๕ เดือน มีพื้นที่สำหรับ พูดคุย - ทำกิจกรรม รับประทานอาหาร และห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องครัว *มีชูชีพทุกที่นั่ง*

สาวน้อยริมฝั่งโขง
สาวน้อยริมฝั่งโขง

ร่วมจัดโดย กลุ่มเสขิยธรรม กลุ่มรักษ์เชียงของ โครงการเวทีสุขภาพคนจน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซ.วัดทองนพคุณ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖, ๐๑-๙๘๙๖๔๘๔
โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
(ติดต่อคุณบัวลอง พิมพลา หรือ คุณอาภาวดี งามขำ)

ผู้มีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบก่อนออกเดินทาง


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :