เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

เสขิยทัศน์
กองบรรณาธิการ สัมภาษณ์ / ถ่ายภาพ
จัน - เจ้า - ค่ะ * ภาพประกอบ

ดร.สรยุทธ "เอเซีย" รัตนพจนารถ และคณะ
กับชุดโครงการ...
พัฒนา "จิต" เพื่อ "สุขภาพ"

 

ในยุคสมัยที่โลกแล่นตะบึงไปข้างหน้าอย่างเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ด้วยอัตราเร่งของความปรารถนา
กับการหนุนช่วยอย่างแข็งขันของประยุกต์วิทยาและวิธีวิทยานานาชนิด
“ความเปลี่ยนแปลง” คล้ายจะเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…

          ด้านหนึ่งวัตถุเจริญขึ้น
          ตามมาด้วยความ “สะดวก” และ “ง่าย” นานัปการ
          ขณะที่อีกด้าน พื้นผิวแห่งการสัมผัส ของความรู้สึกและหัวใจ
          ก็ดูจะหยาบกร้าน และมืดบอดยิ่งขึ้นทุกที

          ด้วยโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และความเป็นไปในสังคมบริโภค ที่เบียดบังเนื้อที่ทางสุนทรียภาพและวัฒนธรรมให้แคบเข้า เรามักพบว่า “ชนชั้นกลาง” ขยายตัวและเติบโตขึ้น พร้อมๆ กับความ “ไร้ราก”
และวิถี “แดกด่วน” อันมูมมามและอัปลักษณ์ แต่ขณะเดียวกัน ก็จำเป็นต้องยอมรับ ว่า “เขาและเธอ” เหล่านั้น กลายเป็น “พลังขับเคลื่อน” และ “คานงัด” หรือ “สปริงบอร์ด” ที่สำคัญยิ่งของยุคสมัย
เช่นเดียวกับชนชั้นศักดินา ปัญญาชน กรรมกร หรือชาวนา เคยมีบทบาทมาในอดีต
ด้วยว่า “พวกเขา(และเธอ)” เป็นทั้งผู้ผลิตและผลผลิตแห่งกาลเวลา ทั้งยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกๆ ที

          และเช่นเดียวกับ “เหรียญสองด้าน” เมื่อเนื้อที่ของทุนนิยมบริโภค และวิถีแห่งนัก “เสพ–สร้าง–ทำลาย” เติบโตและขยายตัวไปชั่วระยะ “ธรรมชาติ” ก็คล้ายเรียกร้องให้ “อีกด้าน” ผลิหน่ออ่อนขึ้นมา
          แน่นอนว่าคงต้องรอ และต้องให้เวลากันอีกไม่น้อย กว่า “สิ่งใหม่” จะเติบโตและมีพัฒนาการอย่าง “สมน้ำสมเนื้อ” กับกระแสหลักของสังคมปัจจุบัน

          หลายเดือนที่ผ่านมา “เสขิยธรรม” มีโอกาสพบปะและ “สุนทรียสนทนา” กับคนหนุ่มกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งหลายต่อหลายครั้ง ความกระตือรือร้นและตั้งอกตั้งใจของพวกเขาเพิ่มกำลังใจให้กับ “บางคน” ในหมู่พวกเรา ที่เริ่มอ่อนล้าราโรยขึ้นมาได้บ้าง เพราะอย่างน้อยบันได “เวที” ที่กำลังก้าวลง ก็คล้ายจะมีคนเดินสวนขึ้นมา
          มิหนำซ้ำ “พวกเขา” ยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี “คุณภาพ” ทัดเทียม หรือไม่ด้อยไปกว่านักบริหารหนุ่มของฝ่ายทุน หรือฝ่ายการเมือง แต่อย่างใด
          “เสขิยธรรม” กำลังเชิญชวนให้ผู้อ่านรู้จักกับ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ หรือ “ดร.เอเชีย” และผู้ร่วมงานของเขา ตลอดจนสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำ

          เราสนใจในตัวเขา เช่นเดียวกับสนใจในสิ่งที่เขาและเพื่อนตั้งใจจะสร้างและทำขึ้น…
          เช่นเดียวกับที่เราเชื่อว่า “ผู้อ่าน” จะมีความหวัง และบังเกิดนิมิตดีขึ้นเบื้องหน้า เมื่ออ่านบรรทัดสุดท้ายจบลง


-> อ่านบทสัมภาษณ์

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :