เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๘

บทความพิเศษ

พจนา จันทรสันติ

  มนุษย์ไม่อาจเติมตัวเองด้วยอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่น ทว่ามนุษย์อาจเติมตัวเองให้เต็มได้ด้วยลำพังตนเองเท่านั้น ผ่านการค้นหาและการค้นพบ ผ่านความสงสัยใคร่รู้และความลี้ลับ ผ่านความกระหายในความจริงและการหยั่งเห็น มนุษย์ก็อาจเติมตัวเองให้เต็มได้ด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีตัวเขาเองเท่านั้น ที่ดำรงอยู่ในฐานะประจักษ์พยานยืนยัน.. .

| |

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :