เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๘

บทความพิเศษ

พจนา จันทรสันติ

          ...เมืองได้ทำให้พลังทางจิตวิญญาณของมนุษย์เหือดแห้ง เราจึงมีชีวิตอยู่ภายในเมืองใหญ่แห่งนี้เสมือนหนึ่งซากศพเดินได้ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่เพียงด้วยแรงผลักดันของความปรารถนาพื้นฐาน อันไม่ต่างไปกว่าสัตว์โลกชนิดอื่น จินตนาการและความใฝ่ฝันถึงสิ่งสูงของมนุษย์ก็ได้ตกตายไปด้วย เราจึงมีชีวิตอยู่ หายใจ ทำการงานอย่างปราศจากความหมาย ทั้งพลาดที่จะแลเห็นความลี้ลับของชีวิต เพราะเรามองดูชีวิตผ่านนิยามทางชีวภาพเท่านั้น

          ชะตากรรมของมนุษย์ จึงเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ถูกผูกติดอยู่กับร่างกาย และความปรารถนาทางกายนี้เท่านั้น.. .

| |

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :