เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๓
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๘

บรรณาธิการบันทึก
บรรณาธิการ

สื้นสุด..หรือ..สืบสาน

ปีใหม่” เวียนมาอีกครั้ง…

ดรุณดรุณียินดีในความจำเริญ
ด้วยมุ่งหวังโอกาสกระทำในสิ่งปรารถนา

ขณะผู้เฒ่าเหลียวมองอดีต
ระลึกสิ่งล่วงผ่าน
บ้างน้อมรับมรณกาลที่จะมาถึง
บ้างพรั่นพรึงเวรภัยกรรมวิบาก…
ตามแต่สติปัญญา และธรรมานุธรรมปฏิบัติ
ณ ห้วงยามอินทรีย์ยังกล้าแข็ง…

โลกและโลกย์ล้วนอยู่ใต้ไตรลักษณ์
กิเลส–ตัณหา กระมัง
มุ่ง..ต่อต้าน กระตุ้นเร้า เผาลน
ทำคนอ่อนแอแพ้พ่าย
ตกต่ำทั้ง กาย–จิต
แม้ด้วยเหตุเพียงสามัญ และมิใช่กาลอันควร…

ธรรมชาติเป็นเช่นนั้น
และ...ยังคงเป็นเช่นนั้น

“เสขิยธรรม” ก็เช่นกัน
เมื่อถึงกาลอันควร เมื่อเหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวย
แม้กำลังใจจะกล้าแข็ง
ก็ใช่ว่าจะมั่นคงอะไรนัก
การอยู่หรือไปจึงมิใช่ “ใจสู้” เพียงประการเดียว…

.... .... ....

จากนี้ไปไม่นาน
“กลุ่มเสขิยธรรม”
จะจัด “ผ้าป่าเสขิยธรรม” ขึ้นอีกครั้ง
ตามธรรมเนียมเนื่องกันมา
เป็นการ “บอกบุญ” แบบไทย ๆ
เพื่อบอกกล่าวต่อ “กัลยาณมิตร–ผู้มีจิตศรัทธา”
ว่ายังมีกิจที่สามารถร่วมสร้างกุศลระหว่างกันและกัน
ถ้าเห็นดีเห็นงาม ก็ “ร่วมบุญ” กัน
ตามสมควรแก่เหตุ ตามสมควรแก่กรณี…

ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ในเร็ววัน

“เสขิยธรรม” ฉบับนี้ ขอต้อนรับศักราชใหม่
ด้วยเรื่องราวของ “ชีวิต–ชุมชน–ธรรมชาติ–ศาสนธรรม”
โดยมีประเด็นเนื่องด้วย ๑๐๐ ปีชาตกาล
นายดิเรก ชัยนาม เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อยกย่องบุคคลอันควรยกย่อง
และบูชาผู้ที่ควรแก่การบูชา
ถือเป็นมงคลชีวิต รับ “ปีใหม่ฝรั่ง”
ด้วยการเรียนรู้ชีวิต “ผู้เท่าทันฝรั่ง”
ซึ่งมีคุณูปการยิ่งอีกท่านหนึ่ง

ปีใหม่เริ่มต้นแล้ว…
การเลือกตั้ง “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ครั้งสำคัญ
ก็จะมาถึงในไม่ช้า
โปรดรักษา สุขภาพกาย–สุขภาพจิต ให้จงดี
ลองใช้หลัก “ศาสนธรรม” เข้าไปจับ
เข้าไปพินิจพิจารณากิจกรรมทาง “การเมือง” บ้าง
เพื่อ “วิปัสสนาญาณ” จะ “พอควร” แก่การ “มีส่วนร่วม” อย่างรู้เท่า และรู้ทัน...

ขออำนวยพรให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสุข
และเจริญก้าวหน้าในการประพฤติธรรม

หวังว่า “เสขิยธรรม” จะมีโอกาสพบท่านอีก
ในโอกาสต่อ ๆ ไป..
.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :