เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๓ ฉบับที่ ๔๓  
ปีที่ ๑๐ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๓

กรณีธรรมกาย… ความล่มสลายของคณะสงฆ์ไทย?

-> เรื่องเด่นในฉบับ

 • เพื่อความเข้าใจกรณีวัดพระธรรมกาย / สมเกียรติ มีธรรม
 • อนุทินกรณีธรรมกาย / กองสาราณียกร
 • ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ / พระธรรมปิฎก
 • หลักการสำคัญที่ควรพิจารณาในการปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ / พระศรีปริยัติโมลี
 • ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ / กลุ่มเสขิยธรรม
 • กรณีธรรมกาย : ฤๅจะเป็นภาพสะท้อนชาวพุทธไทย?
  บทสัมภาษณ์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก / กองบรรณาธิการ
 • เมื่อ…นิธิ เอียวศรีวงศ์ มองคณะสงฆ์ไทย
  บทสัมภาษณ์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ / กองบรรณาธิการ
 • อัจฉริยภาพของปูชนียบุคคล / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • นายปรีดี พนมยงค์ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์
  รัฐบุรุษพุทธบริษัทสยามคู่สุดท้ายในปลายศตวรรษที่ ๒๐
  / สันติสุข โสภณศิริ
 • สดุดีนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • มองลาวผ่านพุทธศาสนา : อดีต–ปัจจุบัน–อนาคต / พระดุษฎี ธมฺมจิตโต
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :