เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายถึงเพื่อนศาสนิก

          การปราบปรามผู้ร่วมชุมนุมต่อต้านโครงการท่อก๊าซ ไทย - มาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ปรากฏเป็น ภาพ - ข่าว ออกสู่สาธารณะ โดยสื่อมวลชนหลายแขนงอย่างต่อเนื่อง แม้ส่วนใหญ่จะขาดความชัดเจนในข้อมูล ว่าใครเป็นผู้วางแผน และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายประชาชน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง และปราศจากความยับยั้งชั่งใจของฝ่ายรัฐ ในการรับฟังข้อเรียกร้องด้วยความเคารพในสิทธิ หรือการปฏิบัติต่อฝูงชนด้วยท่าทีอันเป็นมิตร เยี่ยงรัฐในระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำร้ายร่างกายพี่น้องมุสลิมขณะทำพิธีละหมาด อันเป็นศาสนกิจสำคัญประจำวัน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่ว่าในรัฐที่นับถือศาสนาใด ๆ

          ในระยะต่อมา ความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลับถูกขยายผลและโฆษณาสู่สาธารณะ ว่าเป็นการกระทำของพี่น้องมุสลิมที่นิยมความรุนแรง และมักขัดขวางการพัฒนาของรัฐ ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน ที่รับเงินจากต่างชาติมาต่อต้านรัฐบาล ซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ และมีความชอบธรรมที่รัฐบาลจะใช้วิธีปราบรามอันรุนแรงยิ่งขึ้น

          ไม่ว่าข้อเท็จจริงและความเป็นมาของเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเช่นไร ในฐานะศาสนิก กลุ่มเสขิยธรรมใคร่ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติต่อกันด้วยปัญญา มีเมตตาและขันติธรรมเป็นที่ตั้ง หันหน้าเข้าหากันด้วยไมตรีจิตและมิตรภาพ และใคร่ขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงใด ๆ ต่อกันในทุกระดับ

          ในการณ์นี้ เพื่อความเข้าใจอันถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ร่วมชุมนุม ที่มักถูกกล่าวหาจากรัฐว่าใช้ความรุนแรงตลอดมา กลุ่มเสขิยธรรม จึงขอเชิญชวนเพื่อนศาสนิกศาสนาต่าง ๆ ร่วมเดินทางสู่ลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและศึกษาข้อเท็จจริง ตลอดจนร่วมภาวนา กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ ณ ลานหอยเสียบ ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยแล้ว.

          กลุ่มเสขิยธรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการภาวนาเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงครั้งนี้กับท่าน

ด้วยไมตรีจิต

.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :