เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

งานภาวนาระหว่างศาสนิก
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ มกราคม ๒๕๔๖
ณ ลานหอยเสียบ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

กำหนดการเบื้องต้น

๑๙ มกราคม ๒๕๔๖ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

๒๐ มกราคม ๒๕๔๖

๐๙.๐๐ เดินทางถึงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ประชุม - เตรียมความพร้อม / ห้องประชุมชั้น ๔ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. หาดใหญ่

๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ — ลานหอยเสียบ

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น. ภาวนา
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ศาสนพิธี / ภาวนา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. อาหารเช้า
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ภาวนา
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ภาวนา
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สนทนา / แลกเปลี่ยนประสบการณ์
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ศาสนพิธี / ภาวนา
๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. สนทนา / แลกเปลี่ยนประสบการณ์
๒๑.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ภาวนา

๒๔ มกราคม ๒๕๔๖ — ลานหอยเสียบ

๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ร่วมศึกษาแนวท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย กับ พี่น้องมุสลิม และแนวร่วมในพื้นที่
๑๕.๐๐ น. เดินทางกลับ

หมายเหตุ :กำหนดการต่าง ๆ จะปรับเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ ของเพื่อนศาสนิกจากศาสนาต่าง ๆ อีกครั้ง ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๘๖๓-๑๑๑๘, ๐-๒๔๓๗๙๔๔๕ อีเมล

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :