เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

อย่าให้ความรุนแรงในภาคใต้
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนา


วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. แถลงข่าว
ประณามการใช้ความรุนแรง
เรียกร้องความสมานฉันท์
และการแก้ไขปัญหาด้วยหลักศาสนธรรม

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เสวนา
อย่าให้ความรุนแรงในภาคใต้กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างศาสนา
โดย
พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ กลุ่มเสขิยธรรม
บาทหลวงวิชัย โภคทวี คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ย.ส.)
คุณสมเดช มัสแหละ เลขาธิการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
สุเมธ โสฬศ ดำเนินรายการ

ร่วมจัดโดย
กลุ่มเสขิยธรรม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ย.ส.) สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๑–๘๘๙–๘๕๘๐, ๐๑–๙๘๙–๖๔๘๔, ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘


แถลงการณ์
ประณามการใช้ความรุนแรง เรียกร้องความสมานฉันท์ และการแก้ไขปัญหาด้วยหลักศาสนธรรม

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :