เสขิยธรรม -
ความเคลื่อนไหว
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
พุทธทาสกับธรรมโฆษณ์

ขอเชิญร่วมงานเสวนา

รรมโฆษณ์

มรดกธรรม พุทธทาสภิกขุ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง

 

กำหนดการ

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
เปิดแถลงข่าว “โครงการธรรมโฆษณ์ศึกษา”

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสวนา “ธรรมโฆษณ์ : มรดกธรรม พุทธทาสภิกขุ”
โดย พระไพศาล วิสาโล
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
สุวรรณา สถาอนันท์

ดำเนินรายการโดย อรศรี งามวิทยาพงศ์


 

องค์กรร่วมจัด

สอบถามรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเสขิยธรรม ๐๒–๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗๕๑๕๖, ๐๙–๖๗๙๐๙๖๐
อาศรมวงศ์สนิท ๐๓๗–๓๓๓๑๘๓–๔


หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :