เสขิยธรรม
ความเคลื่อนไหว
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
โครงการระดมหนังสือเพื่อห้องสมุด ๑๐๐ ปี มหาศิลา วีระวงศ์ ณ เรือนไผ่พันกอ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

โครงการธรรมยาตรา..รักษาลำน้ำโขง ร่วมกับ กลุ่มเสขิยธรรม และองค์กรพันธมิตร
ขอเชิญชวนทุกท่าน บริจาคหนังสือดี–มีสาระ
เพื่อนำสู่ “ห้องสมุด ๑๐๐ ปี มหาศิลา วีระวงศ์”
ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗

ร่วมบริจาคได้ที่ บูธ A7 โซน C
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หรือที่
สำนักงานกลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

กลุ่มเสขิยธรรม
๑๒๔ ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๘๖๓–๑๑๑๘, ๐๖–๗๕๗–๕๑๕๖, ๐๑–๙๘๙–๖๔๘๔ โทรสาร ๐๒–๔๓๗–๘๘๗๕
https://skyd.org อีเมล
ติดต่อ คุณอาภาวดี งามขำ ...

หากหนังสือจำนวนมากเรายินดีจัดรถไปรับถึงที่
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม |> ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :