เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

ธรรมลีลา
โชคชัย บัณฑิต'

หลากคำขาน
สันธานหทัย

 

หลากละอองของน้ำมาตามท่า
ต่างเพียงชื่อฉายาร่วมบ่าไหล่
แม่น้ำโขงโค้งงามถ้อยคำไทย
แม่น้ำของคล้องใจถ้อยคำลาว

ชื่อแม่น้ำล้านช้างต้นทางไหล
หลั่งจากเทือกหิมาลัยมาไกลด้าว
จีนพม่ามาไทยช่างไกลยาว
ผ่านแผ่นด้าวลาวเขมรออกเวียดนาม

นานาชื่อ นานาชาติ นานาชีพ
แม่อาจรีบร่ำไหลเกินใดห้าม
และอาจเลียบร่ำไรพลบไพรงาม
พริ้มพะเยิบเนิบถามนิยามดาว

ทักเกาะแก่งแหล่งหล้าภาษาโลก
กระชั้นโตรก กระโชกผา ภาษาด้าว
ภาษาน้ำฉ่ำไหลชีพพรายพราว
ร้อยประโยคยืดยาวชุ่มลาวไทย

ย่อมละอองของน้ำชื่นฉ่ำหล้า
เชื่อมกระแสธาราชุ่มบ่าไหล
ถึงคราวโขงขุ่นขอดแทบขาดใจ
เถิดน้ำใสไทยลาวมั่นยาวยืน

โชคชัย บัณฑิต' ๑๒ สิงห์ ๔๗

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :