เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

ธรรมลีลา
อังคาร กัลยาณพงศ์

เจริญ วัดอักษร สมรภูมิ บ้านบ่อนอก

   
บ่อนอกบอกสยามและโลก
แบบอย่างเจ้าตากกู้
เราโศกสลดทรหดสู้
เอกราชคู่ชาติอธิปไตย ฯ
   
อันธพาลมารครองเมือง
เสมอพม่าปล้นชาติไทย
ล้วนเรืองระยำต่ำเหลวไหล
ใครใหญ่เหนือประชาชน ฯ
   
รวมพลังขลังฮึดสู้
ปราบอธรรมให้อับจน
กู้สิทธิอิสระไทยสักหน
เกียรติยศคนนั้นมีจริง ฯ
   
๔อโหเจริญวัดอักษร
คนไทยฆ่าไทยทิ้ง
อุทาหรณ์กล้าหาญใหญ่ยิ่ง
อัปยศยิ่งช้ำระยำยาว ฯ
   
๕เจริญวัดอักษรสิ้น
มนุษย์มีบาปกรรมคาว
แผ่นดินน้ำฟ้าสวรรค์หนาว
อำมหิตฉาวโลกสะเทือนใจ ฯ
   
๖เจริญวัดอักษรสูญ
ไทยอำมหิตฆ่าไทย
อาดูรอยู่คู่ฟ้าสมัย
ประชาธิปไตยอัมพาตตาย ฯ
   
๗เจริญวัดอักษรสกาว
อุโฆษนามเพชรพริ้งพรรณราย
อยู่คู่ดาวดินฟ้าสลาย
แพรวพรายผลึกรุ้งความดี ฯ
   
๘เป็นเยี่ยงอย่างอารยะยิ่ง
รวมพลังดั่งธรณี
ไม่ทิ้งอิสระเสรีศรี
ใครย่ำยีฝังซากมัน ฯ
   
โอ้เจริญวัดอักษร
ชลนัยน์ไหลเทวษนั้น
พึงพักผ่อนห้วงสรวงสวรรค์
คือสุคันธมาลย์ลาอาลัย ฯ
๑๐    
เจริญวัดอักษรสะท้อน
กู้ประชาธิปไตย
อุทาหรณ์ฟ้องฟ้าดินสมัย
เพื่อไทยสันติสุขขวัญนิรันดร์ ๚๛
     

อังคาร กัลยาณพงศ์

จันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :