เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๒
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๔๗

ธรรมลีลา
นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง

พระ พูด การเมือง

 

พระไม่เล่นการเมืองเรื่องยุ่งยาก
แต่ขอฝากแนะนำคำสั่งสอน
ธรรมขององค์มุนินทร์ชินวร
เอื้ออาทรให้การเมืองเป็นเรื่องดี

หากการเมืองไร้ธรรมะประดับแล้ว
ความเพริศแพร้วถูกลดหมดราศี
เป็นเรื่องชั่วเล่ห์กลไร้คนดี
ความอัปรีย์จะเข้าครองเพราะพร่องธรรม

นักการเมืองถือการเมืองเป็นเครื่องเล่น
เมื่อมองเห็นเงินทองจ้องขยำ
มีตำแหน่งอำนาจกลับขาดธรรม
การเมืองจึงตกต่ำย่ำแย่ลง

ทั้งบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดธรรม
คอยแนะนำสิ่งถูกต้องปองประสงค์
นักการเมืองทุจริตคิดไม่ตรง
ให้ดำรงทรงธรรมนำประชา

พระจึงพูดการเมืองเรื่องสำคัญ
คอยชี้ทางสร้างสรรรค์แก้ปัญหา
นักการเมืองหากดีมีปัญญา
ควรรู้ว่าท่านเฉลยเผยขุมทรัพย์...

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :