เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๑
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๗

ธรรมลีลา
ธาร ธรรมโฆษณ์

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ

 

พริบพรายเจิดจรัสประภัสสร
นิลกาลอัมพร ระยิบพร่าง
กาฬปักษ์ปลอดแสงดวงสิตางศุ์
ระยิบอยู่ระหว่างฟ้าแสดง

มหรสพราตรีประไพพรรณ
พลอยสวรรค์ชั้นฟ้ากระจ่างแสง
คัคนานต์หว่านเพาะเพชรจำแลง
เพี้ยงมณีโปรยแต่งธารแสงดาว

ฤาทวยเทพเสพย์สมวิมานทอง
เทศกาลฉลองประดับหาว
ด้วยโคมไฟใสพร่างนภางค์พราว
ลอยกระทงกราบท้าวสหัสนัยน์

ฤาหมู่มารยกทัพไปรบฟ้า
ประกายคมศาตราอาวุธไสว
ฝุ่นดาวฟุ้งเป็นทางช้างเผือกไพร
เอราวัณเยื้องไล่มารไพรี

ละลานตาหล้าโลกรัตติภาค
อเนกอนันต์ล้านหลากรัศมี
ปฏิพัทธ์จรัสแสงเก็จมณี
ท่ามผืนแพรกำมะหยี่รัตติกาล

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
เชิงชายเฌอสันโดษดื่มสนาน
พรตวิถีครรลองล่องเรือญาณ
ท่องวิมุตติพ้นผ่านธารอารมณ์

ตากสงัดวิปัสสนาสมาธิ
อุคฆฏิตัญญู จิตสุขสม
อาบระยิบดาวรายประกายคม
ขณะโลกโศกตรมหลับนิรันดร์...

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :