เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๐
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๗

ธรรมลีลา
มีนา มีน

ความหวังและความฝัน

เทพีแห่งความหวัง
ลอยล่องตามลำน้ำโขง
เสาะแสวงฟากฝั่ง
ปลูกฝังรกรากของเธอ

วันแล้ววันเล่า
ผ่านกาลเวลา...

สูงสุดยอดภู
เสียดฟ้าทะลุเมฆ
ลึกล้ำกว่าซอกหลืบ
หุบเหวใต้ลำน้ำ...

เทพบิดรแห่งความฝัน
สงบนิ่งเหนือเกาะแก่ง
โขดหินหยาบกระด้าง
และคราบไคลสายน้ำ

ต่างหลั่งน้ำตารินไหล
หลอมรวมสายแม่โขง
ซบหน้าสะอื้นไห้
ทุกข์ระทมในธารเวลา

หลงลืมวันคืน
และฝันใฝ่ที่เคยมี....

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :