เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๖๐
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๗

ธรรมลีลา

มีนา มีน

"แม่น้ำโขง" สายน้ำแห่งกาลเวลา
   

จากวันวาน...
ไหลผ่านวันนี้...สู่วันไหน
หรือเพียงผ่านมาเพื่อผ่านไป
บนวันคืนว่างไร้...ของแผ่นดิน

อดีตของใครกัน
จึงทิ้งความฝันไปเสียสิ้น
หมองหม่นให้ยลยิน
ผ่านโขดหินและดินทราย
บ้านเรือนป่าเขาสองฝั่งฟาก
เธอจากพรากกี่ความหมาย
กี่บาดเจ็บ...กี่ล้มตาย
กี่ความผ่อนคลายกี่คับแค้น

ในคืนวัน...
ในความใฝ่ฝันนับหมื่นแสน
บ่าท่วมจมสิ้นกี่ดินแดน
ตอบแทนคุณค่าของผู้ใด

แม่โขง...
เชื่อมโยงสองฝั่งสู่หนไหน
เชื่อมโยงกี่หัวใจ
พัดพาผ่านไปกี่น้ำตา
สายน้ำแห่งชีวิต
กี่ถูกผิดหรือคุณค่า
เกิดขึ้นด้วยกาลเวลา
กลางความปรารถนาของผู้คน...

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :