เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๙
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๗

ธรรมลีลา

โชคชัย บัณฑิต'

พุทธศิลป์

๑.พุทธสิน

หมายข้อพอใจในของแท้
บางแง่ความจริงถูกทิ้งขว้าง
ตรวจเสาะเจาะค้นทุกหนทาง
เคยกระจ่างบ้างไหมในชีวิต
ค่าเพียงภูมิใจในวัตถุ
แทงทะลุปรุโปร่งทรงถูกผิด
แย่งงานโบราณคดีคิด
ผูกติดวิชชาปสาทะ
ตามล่าเสาะหาซึ่งความจริง
จึงอาจพลาดทิ้งยิ่งสัจจะ
ขอดพุทธขุดพ้นต่างค้นพระ
เห็นเพียงสมณะไหนพระธรรม
(ขอดพุทธขุดพ้นต่างค้นพระ
เห็นเพียงสมณะกับพระทำ)

๒.พุทธศิลป์

ชายหนุ่มนั่งมองจ้องพระไม้-
สลักขายชายแดนแสนดื่มด่ำ
เป็นพระไม่ผ่านพิธีกรรม
แต่น้อมนำจิตใจเข้าใกล้พระ.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :