เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๙
มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๗

บรรณาธิการบันทึก
บรรณาธิการ

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และ ดับไป

 

เสขิยธรรม ฉบับนี้ร่วมต้อนรับ “ปีใหม่” ตามคติตะวันตกด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ “ความตาย” เป็นประเด็นหลัก

          ด้านหนึ่งเพื่อเป็น “มรณสติ” ที่จะเตือนตนและเพื่อนมิตร ว่ามิควรประมาทต่อความ “ตาย” ในการ “เกิด – ดับ” อันเป็นปกติวิสัยโลกย์

          อีกด้านหนึ่ง ก็เพื่อระลึกถึง “สุภาพร พงศ์พฤกษ์” ปิยมิตรผู้จากไปก่อนกาลอันควร…

          ความตายของ สุภาพร พงศ์พฤกษ์ นั้นถือได้ว่ามีคุณูปการยิ่งต่อผู้อยู่เบื้องหลัง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ สิ่งที่เธอและเพื่อน “เชื่อ” ตลอดจนลงมือ “กระทำ” ด้วยเหตุว่าเธอ “รู้ตัว” และ “เท่าทัน” ต่อความตายที่กำลังมาเยือน จึงตั้งใจ “แสดงนิทรรศการความตาย” หลากหลายด้าน ให้ใช้เป็นโอกาสศึกษา

          ต่อเมื่อเรื่องราวและข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ออกไป จึงอดไม่ได้ที่ “บางคน – บางกลุ่ม” จะออกอาการหงุดหงิดรำคาญ

          ขณะที่สุภาพรป่วยหนัก และกำลังจะจากไป บางคนจึงถึงกับออกปากทำนองว่า “ดูจะใหญ่โตเกินไปแล้ว แทนที่จะตายเงียบ ๆ กลับยังตายไม่ได้สักที ต้องกระพือฮือโหมกันให้เอิกเกริก วุ่นวาย…”

          นี่นับว่าเป็นเรื่องมองต่างมุม หรือการตั้งข้อสังเกตในมุมกลับเอากับ “นิทรรศการความตาย” ของพรและเพื่อนพ้อง อันควรแก่การบันทึกไว้เช่นเดียวกัน มิใช่หรือ

          ในส่วนของ “เสขิยธรรม” เอง ก็อดไม่ได้ที่จะปรารภกันว่า เมื่อปี ๒๕๔๕ เราจัดทำ “ฉบับพิเศษ” ให้แก่ “อาจารย์ติ่ง..เครือมาศ วุฒิการณ์” มาปีนี้ ก็ถึงคราวเริ่มต้นด้วยฉบับพิเศษ ในวาระครบ ๑๐๐ วัน ของสุภาพรอีกครั้งหนึ่ง

          วารวัยที่สูงขึ้น คอยเตือนให้เหลียวหน้าแลหลัง รวมทั้งไม่ลืมมองตัวเอง ว่าใครจะเป็นรายต่อไป…

ประเด็นสุดท้าย “เสขิยธรรม” ต้องการนำเสนอ “ความตาย” เพื่อส่งสัญญาณเตือน “เล็ก ๆ” ไปถึงผู้มีอำนาจทั้งปวง ว่าสรรพสิ่งมี เกิดขึ้น – ตั้งอยู่ – ดับไป เป็นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น โภคทรัพย์ – อำนาจ – วาสนา – บารมี หรือความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงก็มิได้ยกเว้น

          “อริยทรัพย์” เท่านั้นมิใช่หรือ ที่ควรแก่การเพิ่มพูนให้มาก

          และปัญญาดอกกระมังที่ควรสร้างเสริมเพิ่มพูนให้กับปวงชน มิใช่ “อบายมุข” หรือสิ่งมอมเมาจอมปลอม ดังที่รัฐและฝ่ายทุนกำลังโหมประโคมกระตุ้นความอยากของมหาชน…

          หาไม่แล้ว ปี ๒๕๔๗ จะกลายเป็น “๒๕๔๗ อบายมุขครองเมือง” ไปเสียโดยง่าย

ผู้อ่านทุกท่าน คงได้รับ “เสขิยธรรม” ฉบับนี้เมื่อการเฉลิมฉลองปีใหม่ผ่านไปแล้ว “กองบรรณาธิการ” ในฐานะ “ฝ่ายจัดทำ” ได้แต่หวังว่า “ผลงาน” และ “ความตั้งใจ” ของคนทำงานเล็ก ๆ กลุ่มนี้ จะนำมาซึ่งแง่คิด และ ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ต่อการ “ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม” ของทุกท่านตามสมควร และโดยนัยตรงกันข้าม หากในปี ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา มีอะไรกระทบกระทั่ง สร้างความหมางใจ หรือหงุดหงิดรำคาญ ก็ต้องขออโหสิต่อกันเสียในโอกาสนี้

          สำหรับวาระอันเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้น และเป็นมงคลเช่นนี้ “กองบรรณาธิการเสขิยธรรม” ขออำนวยพรให้ผู้อ่าน ได้รับสิ่งที่ “ดีงามและถูกต้อง” ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ผ่านมาโดยพร้อมเพรียงกัน

          สำหรับ “เสขิยธรรม” เอง “ข่าวดี” ข่าวแรกของปีนี้ ก็คือ “สายส่งสุขภาพใจ” ยังรับจะจัดจำหน่าย “เสขิยธรรม” ต่อไป พร้อม ๆ กับแนวทางแห่งความร่วมมือ ทั้งกับสุขภาพใจ และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ อีกหลายฝ่าย รวมทั้ง “กองทุนเสขิยธรรม” ที่ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างน่าอนุโมทนายิ่ง

          นี่นับว่าเป็น “มงคล” ของผู้ทำงาน

          และเชื่อมั่นว่าจะเป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขของผู้อ่าน ทุกท่าน และ ทุกคน….

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :