เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๘

แวดวงเสขิยธรรม

กองบรรณาธิการ

แวดวงเสขิยธรรม กรกฏาคม - กันยายน ๒๕๔๖

 

          จดหมายข่าว “เสขิยธรรม” ฉบับที่ ๕๘ นี้ คงถึงมือท่านผู้อ่านประมาณปลายพรรษา หรือหลังจากออกพรรษาแล้วไม่นานนัก ตามระยะทางใกล้ไกล และความยากง่ายของระบบขนส่งทางไปรษณีย์ แต่ที่แน่ ๆ ก็คือ ฉบับนี้เราออกได้ตามกำหนด หลังจากต้องปรับตัวหลายอย่าง ในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา

          ระยะพรรษากาลกิจกรรมของกลุ่มฯ ส่วนใหญ่ชะลอตัวลง เพื่อเอื้อเฟื้อต่อพระวินัย และเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้ใช้เวลากับการศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ “ภาวนา” ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของ “พระ – แม่ชี นักพัฒนา” ที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ที่น่าตั้งข้อสงสัยย้อนกลับไปด้วยก็คือ คนที่ว่า ๆ ทัก ๆ อย่างนั้น เอาเข้าจริงเป็น “นักภาวนา” กันสักกี่คน (ท่าน) ก็ไม่ทราบ เพราะจะว่าไปแล้ว “ตัวจริง” มักไม่เสียเวลามานั่งจับผิดใคร มิใช่หรือ ?

          สอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อนสมาชิกและพันธมิตรผู้ห่วงใย ว่าถ้าหมดทุนดำเนินการ “กลุ่มเสขิยธรรม” จะทำอย่างไรต่อ เพราะอ่านบทบรรณาธิการจดหมายข่าว “เสขิยธรรม” ฉบับที่ ๕๗ แล้วรู้สึกไม่สบายใจ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มฯ ครั้งที่ผ่านมา คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ตอบตรงกัน ว่า.. การที่แหล่งทุนบางแหล่งยุติการสนับสนุน มิใช่จะทำให้ทุกอย่างยุติลง ด้วยเหตุว่าปัจจุบัน “กลุ่มเสขิยธรรม” เป็นของสมาชิก หากเพื่อนสมาชิกยังให้การสนับสนุน องค์กรพันธมิตร และเพื่อนพ้องหลาย ๆ ฝ่ายยังเคียงข้าง นั่นหมายความว่า “เรา” จะยังยืนหยัดอยู่ได้ ก็ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และพลังแห่งความสามัคคี

          นอกจากคำถาม ความช่วยเหลือและกำลังใจในการร่วมสนับสนุนก็หลั่งไหลเข้ามามิได้ขาด มีทั้งท่านที่ร่วมบริจาคเข้า “กองทุนเสขิยธรรม” ช่วยหาสมาชิกกลุ่มฯ สมาชิกจดหมายข่าวฯ และเสนอตัวเข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยมิปรารถนาค่าตอบแทน ทั้งที่ต้องการช่วยงานกลุ่มเสขิยธรรม และจดหมายข่าว “เสขิยธรรม” นี่คือน้ำใจของมิตรในยามยากโดยแท้...

          เข้าเรื่องกิจกรรมในรอบไตรมาส เสียที…

          เมื่อ วันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ “กองทุนเสขิยธรรม” ได้ร่วมประชุมตามวาระปกติ ที่วิทยาลัยสงฆ์วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมวางแนวทาง และกำหนดภารกิจของกลุ่ม ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกระงับการสนับสนุนด้านทุน จากคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานกลางของ “เสมสิกขาลัย” ไปแล้ว ได้ข้อสรุปบางประการที่น่าสนใจ เช่น ต่อไปนี้ การจัดกิจกรรมการเสวนา – สัมมนา – อภิปราย ของ “กลุ่มเสขิยธรรม” จะถือเป็น “หลักสูตร” ของ “เสขิยธรรมวิทยาลัย” นั่นหมายความว่า หากใครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครบ ๖ ครั้งต่อปี และร่วมกิจกรรมต่อเนื่องครบตามหลักสูตร ย่อมมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรจากกลุ่มเสขิยธรรม ที่สำคัญก็คือ งานนี้ฟรี เว้นแต่คนมีมากยินดีจะเจือจานแก่ผู้มีน้อยกว่า ตามกำลังและศรัทธา

          นอกจากนั้น การทำ “สารคดีเสขิยบุคคล” ซึ่งก็คือ พระ – แม่ชี ที่น่าสนใจและถือเป็นแบบอย่าง ที่ค้างเติ่งมาตั้งแต่เก็บข้อมูลพระครูสุภาจารวัฒน์เสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ต่ำ ผู้รับงานไม่สามารถทำต่อไปได้นั้น ต่อไปนี้ คณะกรรมการดำเนินงานจะรับมาดำเนินการกันเอง ส่วนหนึ่งก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน เอามาเป็นค่าเดินทาง และอุปกรณ์ ส่วนค่าแรงสรุปกันในที่ประชุมว่าไม่ต้องจ่าย ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อีกส่วนหนึ่งของกรรมการฯ ที่มีฉันทะจะฝึกทำสารคดี ก็ต้องรอดูกันต่อไป ว่าจะไหวหรือไม่…

          หลังจากประชุมในส่วนงานของ “กลุ่มเสขิยธรรม” เสร็จคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม ตลอดจนอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงาน ก็ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับคณาจารย์ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก และดร. ประมวล เพ็งจันทร์ กับ อ.ชัชวาล ปุญปัน จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และพระสมคิด จารณธมฺโม จากวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน เกี่ยวกับสถานการณ์คณะสงฆ์ และการศึกษาทางเลือกของพระสงฆ์ มีมุมมองและข้อสรุปที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งอาจมีการนำเสนอทางเวบไซต์ https://skyd.org ในโอกาสต่อไป

          งานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคราวนี้ ได้รับความสะดวกทุกประการ ทั้งเรื่องคำแนะนำ ความรู้ ที่พัก และภัตตาหาร ด้วยความอนุเคราะห์จากพระมหาบุญช่วย สิรินฺธโร ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ไว้ด้วยในโอกาสนี้

          หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ กับพระมหาประญัติ อภินิกฺขมโน ในฐานะตัวแทนกลุ่มเสขิยธรรมก็ได้เดินทางไปร่วมงานภาวนาเพื่อสันติภาพ อันเป็นกิจกรรมระหว่างศาสนา จัดโดย คณะกรรมการไทยรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๔๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในส่วนของการภาวนาระหว่างศาสนาฯ นี้ จัดขึ้นที่ บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ

          คืนวันเดียวกัน คณะทำงานสารคดี “เสขิยบุคคล” ก็ออกเดินทางไปเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ พระสมคิด จารณธมฺโม ที่วัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน ซึ่งเป็น “เสขิยบุคคล” ท่านแรกที่ทาง “กลุ่มเสขิยธรรม” จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ทั้งประวัติชีวิต ความเป็นมา และการทำงานต่าง ๆ นำเสนอเพื่อนสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบและเรียนรู้จากท่านกันต่อไป

          จากนั้น ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ กับพระมหาประญัติ อภินิกฺขมโน ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ และองค์กรอื่น ๆ ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมสร้างสันติภาพบนแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมปิยะการุณย์ ชั้น ๓ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่งมีการจุดเทียนสันติภาพ และนำภาวนาโดยผู้นำศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม และมีการอภิปรายในหัวข้อ “ศาสนามีบทบาทอย่างไรในการส่งเสริมสันติภาพ” อีกด้วย โดยมีพระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ อ.นิติ ฮาซัน และ อ.วไลพร ณ ป้อมเพชร เป็นผู้ร่วมอภิปราย ดำเนินรายการโดยบาทหลวงวิชัย โภคทวี

          และบ่ายวันเดียวกัน ที่ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ กลุ่มเสขิยธรรม โดยพระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายหนังสือทางเลือก : เพื่อสาระของชีวิตและสังคม” ซึ่งกลุ่มเสขิยธรรมเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง ในงานดังกล่าวนี้ มี ศ.น.พ.ประเวศ วะสี ปาฐกถานำ ในหัวข้อ “ความคิดนอกกระแส : ทางเลือกของสังคมไทย” และมีการเสวนาโต๊ะกลมต่อ ในหัวข้อเดียวกัน โดยมี พระกิตติศักด์ กิตฺติโสภโณ น.พ. วิชัย โชควิวัฒน น.พ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี คุณรสนา โตสิตระกูล น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และดำเนินรายการโดย คุณพิภพ ธงไชย

          สำหรับระยะสุดท้าย ในไตรมาส กรกฎาคม – กันยายน ก็คือ งานมหกรรมหนังสือและสื่อการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๘ และงานมหกรรมหนังสือ ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา งานแรกจัดที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานหลังจัดขึ้นที่สนามหลวง ฝั่งธรรมศาสตร์ ซึ่ง “กลุ่มเสขิยธรรม” ตัดสินใจเปิดบู้ธจำหน่ายหนังสือและแนะนำผลงานของกลุ่มฯ เป็นครั้งแรก โดยคาดหวังว่า จะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนสมาชิกฯ ออกสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ยิ่งขึ้นกว่าการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

          นอกจากนั้น “กลุ่มเสขิยธรรม” ยังได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการจัดงานรำลึก ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา ให้เป็นคณะสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกรรม เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาสาระ และมีรูปแบบสอดคล้องกับกิจกรรมอื่น ๆ ในงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้น ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา สี่แยกคอกวัว กรุงเทพฯ

          นี่คือกิจกรรมโดยย่อ ที่ “กลุ่มเสขิยธรรม” ยังยืนหยัด จะนำเสนอการประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม เท่าที่เราจะมีกำลัง และความสามารถ ภายใต้การสนับสนุนของเพื่อนสมาชิก และพันธมิตรทั้งปวง

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :