เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๘
เสขิยบุคคล
กลุ่มพุทธทาสศึกษา

ด้วยความระลึกถึง

 

     ๏ วีวิเศษไว้ ในมนุษย์
วี ระแห่งบริสุทธิ์ คู่หล้า
ชัย ชยประดุจ แดนเก่า
ฐิตญาโณ คู่ฟ้า ค่าแท้โดยธรรม
   
     ๏จดจำจารึกด้วย ดวงใจ
พานพบเพื่อผ่านไป ป่าช้า
ร่วมเดินร่วมทางไกล ทางเก่า
อันเหล่าชนเบื้องหน้า จะต้องระลึกถึง
   
     ๏ตราตรึงมิตรภาพเพี้ยง พลีกรรม
ระลึกพุทธธรรมนำ ชีพไว้
ระลึกร่วมเร่งกระทำ บุญกิจ
อุทิศส่งกุศลให้ พระผู้สู่สวรรค์ ๚ ๛

 

ด้วยความระลึกถึง “หลวงพ่อทวีชัย”
เพื่อนสหธรรมิกผู้มีส่วนร่วมกับ “กลุ่มพุทธทาสศึกษา”
นับแต่การจัดทำหนังสือพิมพ์พุทธสาสนา รายตรีมาส
กระทั่งโยกย้ายมาทำ จดหมายข่าว “เสขิยธรรม”

พระทวีชัย ฐิตญาโณ (เชาวนพันธรังษี)

ชาตะ ๒๔๗๖ มตะ กันยายน ๒๕๔๖
อุปสมบทวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๒ เมื่ออายุ ๔๖ ปี
ย้ายเข้าสังกัดวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕
ทำหน้าที่ดูแลระบบเสียง และบันทึกเสียงคำบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
และบรรยายธรรมให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยียนสวนโมกข์ ตลอดจนเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
ทั้งภาษาไทย และภาษาจีน
มีผลงานแปลคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นภาษาจีน ตีพิมพ์ในไต้หวันหลายเล่ม
กระทั่งเมื่อท่านอาจารย์พุทธทาสมรณภาพแล้ว ยังได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะที่ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศจีน หลายครั้งด้วยกัน..

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :