เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๘

ธรรมลีลา

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

...ฉันคือหิ่งห้อย

 

...ฉันคือหิ่งห้อย

ฉันจะเรืองแสงในยามที่ทุกสิ่งมืดมิด
ฉันจะบินว่อนฉวัดเฉวียน
เฝ้าดูความเป็นไปของสรรพสิ่งอย่างเงียบสงบ
ฉันจะมีอุเบกขา ในสิ่งที่พบเห็น
จะไม่ยินดี หรือยินร้าย ต่อทุกข์โศก หรือรื่นรมย์

ฉันภาวนาขอให้ผู้คนที่ทนทุกข์ และตัวฉัน
ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของกิเลส และตัณหา
ฉันภาวนาให้พ่อแม่ พี่น้องของฉัน หลานของฉัน
เป็นเช่นหิ่งห้อย
เรืองแสงร่วมกันบนหนทางธรรม

ฉันจะร่วมกับหิ่งห้อยนับล้านล้าน
ทอแสง สร้างขวัญ ขึ้นแทนหมู่ดาว

คราเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงพราว
หิ่งห้อยน้อยค่อยจากจร….

๒๐ กันยายน ๒๕๔๖
เขียนขึ้นจากแรงบันดาลใจในการเข้าฝึกปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานโกเอ็นก้า..
.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :