เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

แม่ชีอิงดอย

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๗
แวดวงเสขิยธรรม
แม่ชีภาวินี พงศ์ประสาทพร

 

ณเวลาบ่าย ท่ามกลางสายลมและแสงแดดอ่อน ๆ บรรยากาศและอากาศกำลังสบาย ๆ ในขณะที่นั่งรอจะขึ้นรถเพื่อเดินทางจากชัยภูมิ มุ่งสู่เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของพระศาสนา หลังจากเพิ่งจบกิจกรรมของพระศาสนาเช่นกัน

          ในการเข้าร่วมงานภาวนากับนพลักษณ์ โดยพระอาจารย์สันติกโร พระฝรั่งพูดภาษาไทยได้ความชัดเจนทั้งด้านภาษาไทยและภาษาบาลี เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้เข้าเรียนรู้กับพระฝรั่ง แต่ความต่างทางด้านเชื้อชาติและภาษาไม่เป็นปัญหา เพราะวิธีการสอนและการนำเสนอในการปฏิบัติภาวนาของท่านทำให้คนไทยอย่างพวกเราเข้าใจทั้งทฤษฎี (ปริยัติ) ปฏิบัติ (สภาวะ) ปฏิเวธ (ผล) มีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นและเข้าใจกลไกลการทำงานของตัวชีวิต ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติภาวนาแต่ละคนเห็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนของการทำงานของร่างกายและจิตใจ โดยผ่านประสบการณ์ตรงและจริง ซึ่งการได้เห็นความสลับซับซ้อนที่ไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหา แต่กลับเป็นการเพิ่มพูนกำลังใจในแต่ละคนให้มีความพากเพียรในการเจริญสติโดยใช้เหตุปัจจัยจริง ๆ ขณะเกิดในแต่ละขณะของการใช้ชีวิตประจำวันจริง ๆ เป็นตัวการในการเรียนรู้การเจริญสติแบบต่อเนื่อง

          หลายคนครั้งแรกคิดว่าจะมาพักผ่อน แต่ผลที่ได้คือ การได้พบหรือเห็นว่ามีหลายอย่างถูกสะสมและส่งออกมาในรูปของการกระทำ คำที่พูด แม้ความคิดซึ่งอยู่ภายใน ซึ่งการเห็นนี้ทำให้มีความเข้าใจว่าทำไมทั้งตัวเราเองและผู้อื่น บ่อยครั้งไม่ต้องการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าทางกาย วาจา ใจ แต่เราก็ต้องทำ เพราะความไม่รู้ (อวิชชา) และบ่อยครั้งอีกเช่นกันที่การกระทำความดีของเราก็ทำให้ใจเราเองเดือดร้อน เบื่อหน่าย ท้อถอย โดยที่ไม่เข้าใจ

          เราจะเห็นกลไกลการทำงานของการกระทำว่าจริง ๆ มาจาก กุศล อกุศล กันแน่ เช่นการกระทำ ซึ่งเกิดจากการปกป้องความรู้สึกอะไรบางอย่าง หรือ การกระทำ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจอะไรกันแน่ หรือ การกระทำ ซึ่งเกิดจากความดีที่ว่าเป็นเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบังคับ

          จะมีความเข้าใจว่าการกระทำที่เป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง หรือความเป็นกลาง ๆ บ้าง เป็นอาการทางกาย และอาการของจิต ซึ่งต่างเป็นเพียงสภาวธรรม ว่างแห่งความหมายแห่งความเป็นตัวตน

          หลังจากการปฏิบัติภาวนา หลายคนเห็นช่องทางและมีกำลังใจจะกลับไปทำชีวิตให้พบความร่มเย็น และแผ่ความร่มรื่น คืนสู่บรรยากาศรอบข้างกับสิ่งรอบตัว

          อุ๊ย…ไม่ได้ฝันนะ นี่เป็นเรื่องจริง ๆ แต่เป็นเพียงส่วนเสี้ยวชีวิตของการเรียนรู้ ในบรรยากาศของความอบอุ่นท่ามกลางกัลยาณมิตร ณ การภาวนากับนพลักษณ์.. .

แม่ชีภาวินี พงศ์ประสาทพร
๒๑/๒๘ ม.มิตรประชาร่มเกล้า ๔ ม.๘ ถ.ตลิ่งชัน–สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ นนทบุรี ๑๑๑๔๐

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :