เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๕๖

เสขิยทัศน์
สัมภาษณ์กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๐.๒๕ – ๑๒.๐๐น.
ณ สำนักงานเวทีสุขภาพคนจน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ–นาคะประทีป

ศาสน

ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ (หลิน)
อายุ ๒๘ ปี คริสตศาสนิกชน

ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ (ยุทธ)
อายุ ๓๑ ปี พุทธศาสนิกชน

พรชัย บริบูรณ์ตระกูล (หยี)
อายุ ๒๘ ปี พุทธศาสนิกชน

 

ธรรม กับการภาวนา และสันติวิธี
 

หลังสงครามเย็นยุติลง โลกก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ ในร่มเงาของทุนนิยมเสรี และบริโภคนิยมสุดขั้ว ความรุนแรงแพร่ระบาดทั้งในระดับโครงสร้าง วิถีชีวิต และวิธีคิดของปัจเจกชน ขณะที่รัฐและสถาบันศาสนาอ่อนแอลง จนเกินกว่าจะต้านทานอิทธิพลบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งคืบคลานเข้าครอบงำผู้คนอย่างปราศจากขอบเขต – พรมแดน

          ในสยาม หลังจากชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จของพรรคการเมือง ตัวแทนฝ่ายทุน จนเกิดภาวะเผด็จการรัฐสภา ที่ยึดกุมอำนาจรัฐได้โดยแทบปราศจากการถ่วงดุลอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ดูเหมือนพลังเคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนไม่น้อยต่างอยู่ในอาการอ่อนล้า ทั้งการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การผลิตและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ตลอดจนการศึกษาและการเมืองทางเลือก

          ขณะที่ “คนเดือนตุลา” หรือ “สหายเก่า” กลุ่มอื่น ๆ หากไม่หันไปสยบยอมกับการ “คิดใหม่ ทำใหม่” ก็มุ่งสู่การ “ทำมา หากิน” เพื่อแสวงหนทางเอาตัวรอดส่วนตัว หรือกระทั่งเก็บตัวเงียบอยู่ในซอกมุมที่คิดว่าปลอดภัย อันเป็นการแสวงหาความ “พอเพียง” ส่วนตัวโดยแท้

          ด้วยเนื้อดินและสภาวะแวดล้อมเช่นนี้ แทบไม่น่าเชื่อ ว่า “เมล็ดพันธุ์แห่งสันติ” กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง จะงอกงามขึ้นได้ เพียงด้วยความชุ่มเย็นแห่งมิตรภาพและศาสนธรรม แทบไม่น่าเชื่อว่าคนหนุ่มสาว ซึ่งล้วนเป็นอาสาสมัครและปราศจากการเรียกรับเงินตอบแทน จะสามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพียงเพราะพวกเขาและเธอเชื่อมั่นในการภาวนาและสันติวิธี

          “เสขิยธรรม” นัดตัวแทนของ “กลุ่มศาสนิกชนชาวไทยเพื่อสันติภาพ” มาพูดคุยเพื่อบันทึกเทป หลังจากหนุ่มสาวกลุ่มนี้เสร็จสิ้นการติด “ธงสีฟ้า” เพื่อเรียกร้องสันติภาพและการยุติสงคราม ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เพื่อผู้อ่าน “เสขิยธรรม” จะได้รับทราบถึงบทบาทของ “ศาสนิกชนรุ่นใหม่” ที่เคลื่อนไหวทางสังคมด้วย “ศาสนธรรม” โดยไม่ติดยึดอยู่กับความเชื่อ และลัทธินิกายที่ตนศรัทธา.. .

-->..บทสัมภาษณ์

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :