เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรมฉบับที่ ๕๕
เสขิยบุคคล

กองบรรณาธิการ

พระโพธิรังษี วัดพันตอง

 

          พระโพธิรังษี นามเดิมชื่อนายบุญศรี ชัยบาล เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๑ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรนายหลุย นางคำนวณ ชัยบาล

          บรรพชาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ วัดพวกช้าง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพระโพธิรังษีมารชีศาสนาธิการ วัดศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน เป็นพระอุปัชฌาย์

          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๕ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ จบนักธรรมเอกจากสำนักเรียนวัดเจดีย์หลวงวรวิหารในปีเดียวกัน จากนั้นได้อุปสมบทที่วัดพันตองเมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ มีพระโพธิรังษีมารชีศาสนาธิการ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาล้านนา(อักษรพื้นเมืองเหนือ) ภาษาฮินดี มีความชำนาญพิเศษในการเทศนาและปาฐกถาธรรม

          หลังจากอุปสมบทไม่นานนัก ก็ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพันตอง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้เป็นเจ้าอาวาส และมีโอกาสเป็นพระธรรมฑูต ไปอยู่อินเดียมาแต่สมัยสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิ กระทั่งได้เลื่อนสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโพธิรังษี ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓

          ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่นั้น ท่านส่งเสริมการศึกษา ของพระภิกษุ–สามเณรที่ด้อยโอกาส และจัดให้มีการเรียนการสอน ภาษาล้านนา ในวัดอีกด้วย ซึ่งต่อมา ท่านเป็นกำลังสำคัญนำชาวเชียงใหม่ ออกคัดค้านห้ามการปลูกสร้างอาคารใหม่ ๆ ในเชียงใหม่ที่รุกที่วัด บดบัง ค้ำสูงกว่าเจดียสถาน และนำมหาสงฆ์แห่งจังหวัด คัดค้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยสุเทพจนเป็นผลสำเร็จ

          ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมอายุทางโลก ๘๓ ปี ๖๒ พรรษา .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :