เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรม ๕๔

เราคือธรรมชาติ
พจนา จันทรสันติ

 

มิติของกาลเวลาเป็นเรื่องแปลกประหลาด
เต็มไปด้วยความแปรเปลี่ยนกลับกลายสุดคาดคิด
ช่วงเวลาร้อยปีพันปีอาจสั้นแสนสั้น
สั้นเท่ากับเศษเสี้ยวของวินาที
และชั่ววิบตาหนึ่งก็อาจยาวนานเท่ากำเนิดของโลก
เก่าแก่เท่าอายุขัยของดวงดาว
สิ่งต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้น เป็นไป และดับสูญอยู่ในความรู้สึก
ใจดวงนี้อาจเก่าแก่เทียมเท่าขุนเขาและโลก
ขณะเดียวกันก็อาจสดใหม่เช่นดอกได้ที่มีชีวิตอยู่ไม่ทันข้ามวัน

กาลเวลาอาจมีอยู่จริง
และในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเพียงแค่มายาภาพ

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :