เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เสขิยธรรมฉบับ ๕๒

เสขิยทัศน์
กองบรรณาธิการ

พุทธทาสภิกขุ รำลึก "พุทธทาสภิกขุ" ผ่านการศึกษา–คณะสงฆ์ และสังคมไทย

 

"
ถ้าจะรอให้เกิดท่านพุทธทาสสอง
ท่านพุทธทาสสาม
โดยเราไม่สร้างเงื่อนไขเหตุปัจจัยนี่
ผมว่ามันอาจจะไม่ทันการ
มันอาจจะแย่เสียก่อนแล้ว
หรือมันอาจจะล่มสลายไปเสียก่อนแล้ว
"

 

 

ารเกิดขึ้นและความเป็นไปของ "พุทธทาสภิกขุ" ส่งผลสะเทือน ทั้งต่อพุทธจักรและอาณาจักรอย่างกว้างขวาง เป็นปรากฏการณ์พิเศษ ซึ่งสะท้อนหรือยืนยันให้ทุกฝ่ายสำเหนียกและตระหนักว่า ศาสนจักรและอาณาจักรนั้น ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ก็ยังเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบถึงกันอย่างมิอาจละเลยได้ อีกทั้งยังเป็นเสมือนบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่า หลักศาสนธรรมนั้น แม้จะอยู่ในภาวะ อกาลิโก ก็ยังจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องประยุกต์ใช้ให้สมสมัย และให้อยู่ในฐานะเป็น “เครื่องมือ” อันได้รับการจำแนกและเลือกสรร ในบริบทอันเหมาะควร มิใช่สักแต่จะยกขึ้นไว้บูชาอย่างเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพียงประการเดียว

… … …

๑๐๐ ปี พุทธทาส ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙–๒๕๔๙

บทสัมภาษณ์สั้น ๆ ของพระศรีปริยัติโมลี ท่านสันติกโรภิกขุ และอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่ผู้อ่านจะได้พบต่อไปนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรำลึกถึงท่านพุทธทาสภิกขุ ในวาระที่ชาตกาลของท่านจะครบรอบ ๑๐๐ ปี ในอนาคตอันใกล้นี้

“เสขิยธรรม” และ “กลุ่มพุทธทาสศึกษา” จะพยายามรวบรวมแง่มุมต่าง ๆ จากบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกับท่านพุทธทาสภิกขุ แล้วทยอยนำเสนอต่อผู้สนใจ ทั้งในจดหมายข่าวเสขิยธรรม และเวบไซต์พุทธทาสศึกษา www.buddhadasa.org ต่อไป

รำลึกท่านพุทธทาส
ผ่านการศึกษาคณะสงฆ์
พระศรีปริยัติโมลี
     

สิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธทาส
ตั้งใจจะทำ
(แต่ยังไม่ได้ทำ หรือยังทำไม่สำเร็จ)

  ท่านสันติกโรภิกขุ
     
จุดอ่อน–จุดแข็ง
ของท่านอาจารย์พุทธทาส
  สุลักษณ์ ศิวรักษ์
     

 

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :