เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๙ ฉบับที่ ๔๘
ปีที่ ๑๑ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๔
...เรียนรู้อย่างพุทธ?

-> เรื่องเด่นในฉบับ

  • กระบวนการเรียนรู้แบบพุทธ / พระไพศาล วิสาโล
  • เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงฯ พบครูบาศรีวิชัย / ม.ล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
  • สัมมาอาชีวะสำหรับสังคมสมัยใหม่ / ปรีดา เรืองวิชาธร
  • จากไม้ใกล้ฝั่ง ฝากความหวังถึงคนหนุ่มสาว / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :