เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๗ ฉบับที่ ๔๗  
ปีที่ ๑๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๔๔
  สันติสุขจงมีแด่เรา และท่านทั้งหลาย

-> เรื่องเด่นในฉบับ

  • ชีวิต ศรัทธา และผืนผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าทอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
    / เครือมาศ วุฒิการณ์
  • เกสรของแผ่นดิน / วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
  • สุขภาพคนจนคือทางออกของสังคม / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • พุทธวิธีผ่าทางตันสมัชชาคนจน / พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม
  • ในห้วงคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านอาจารย์พุทธทาส / ยโสธโรภิกขุ
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :