เสขิยธรรม
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๕ ฉบับที่ ๔๕
ปีที่ ๑๐ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๓

สุนทรียภาพกับศาสนธรรม

-> เรื่องเด่นในฉบับ

  • ธรรมคีตา : ลีลาธรรมจากบังกาลอร์ถึงเชียงใหม่ / เครือมาศ วุฒิการณ์
  • สุนทรียภาพกับศาสนธรรม : บทสัมภาษณ์ อ.โกวิท เอนกชัย / กองบรรณาธิการ
  • บทบาทศาสนิกชน ในการยุติความรุนแรงในพม่า / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :