เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔๔
ปีที่ ๑๐ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๔๓

ฟื้นฟูพระศาสนา ภารกิจของใคร…?

-> เรื่องเด่นในฉบับ

 • การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของชาวพุทธยุคหลังกึ่งพุทธกาล / กองบรรณาธิการ
 • การฟื้นฟูพระศาสนา : ภารกิจของใคร?
  บทสัมภาษณ์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และรสนา โตสิตระกูล

  / กองบรรณาธิการ
 • ศีลธรรมของเยาวชน เริ่มที่…บ้าน / พระศรีปริยัติโมลี
 • ลานวัดลานเมือง …สู่ศตวรรษปรีดี พนมยงค์ / กองบรรณาธิการ
 • ความจริงที่ถูกมองข้าม อนุสติจากกรณีฆ่า ๑๐ ศพ ที่โรงพยาบาลราชบุรี / กองบรรณาธิการ
 • เพื่อความเข้าใจกรณีวัดพระธรรมกาย / สมเกียรติ มีธรรม
 • อนุทินกรณีธรรมกาย / กองสาราณียกร
 • ข้อคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองคณะสงฆ์ / พระธรรมปิฎก
 • หลักการสำคัญที่ควรพิจารณาในการปรับปรุง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ / พระศรีปริยัติโมลี
 • ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ / กลุ่มเสขิยธรรม
 • กรณีธรรมกาย : ฤๅจะเป็นภาพสะท้อนชาวพุทธไทย?
  บทสัมภาษณ์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก / กองบรรณาธิการ
 • เมื่อ…นิธิ เอียวศรีวงศ์ มองคณะสงฆ์ไทย
  บทสัมภาษณ์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ / กองบรรณาธิการ
 • อัจฉริยภาพของปูชนียบุคคล / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • นายปรีดี พนมยงค์ นายป๋วย อึ๊งภากรณ์
  รัฐบุรุษพุทธบริษัทสยามคู่สุดท้ายในปลายศตวรรษที่ ๒๐
  / สันติสุข โสภณศิริ
 • สดุดีนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 • มองลาวผ่านพุทธศาสนา : อดีต–ปัจจุบัน–อนาคต / พระดุษฎี ธมฺมจิตโต
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :