เสขิยธรรม -
จดหมายข่าวเสขิยธรรม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

จดหมายข่าว
เสขิยธรรม

เสขิยธรรม ฉบับที่ ๔๑ ฉบับที่ ๔๑
ปีที่ ๙ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๔๒

อนาคตของพุทธศาสนา : รุ่งเรื่องหรือร่วงโรย?

-> เรื่องเด่นในฉบับ

  • บทบาทของพุทธศาสนาในสภาวะวิกฤติของอารยธรรมโลก
    / ศ.น.พ. ประเวศ วะสี
  • อนาคตของพุทธศาสนา : รุ่งเรืองหรือร่วงโรย?
    / บทสัมภาษณ์ พระศรีปริยัติโมลี(สมชัย กุสลจิตฺโต), พระมหาเจิม สุวโจ, พระไพศาล วิสาโล
  • ความอ่อนแอและความเสื่อมโทรมของคณะสงฆ์ไทย
  • พุทธทัศน์เพื่อความเป็นไทยของนายปรีดี พนมยงค
หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย |> จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :