เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พระโวยคำนำหน้าชื่อ มท.เปลี่ยนให้เป็น 'นาย'

การศึกษา
นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

          พระมหาโชว์ ทัสนีโย ผอ.ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดปัญหาชื่อของพระภิกษุ ที่อยู่ในทะเบียนราษฎรของวัดและทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่ตรงกัน โดยชื่อของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในทะเบียนราษฎร ได้ถูกแก้ไข โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพราะแต่เดิมชื่อจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า สามเณร หรือพระ และหากเป็นพระที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เหล่านี้จะต้องมีคำนำหน้าว่า "พระ" เท่านั้น เช่น พระราชกวีแต่ปัจจุบันนี้กรมการปกครองกลับแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎรให้กับพระภิกษุเป็น "นาย" ทั้งหมด

          ผอ.ส่วนธรรมนิเทศฯ กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.ที่ผ่านมา พระเทพเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของวัดไป ขอแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรเพื่อใช้ในกิจการของวัด แต่กลับพบว่า รายชื่อของพระเมธีธรรมจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ถูกแก้ไขเป็น นายเมธีธรรมจารย์ ผ่องสุภาพ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องเป็น พระเมธีธรรมจารย์ ตามพระราชทินนามที่ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นตนจึงต้องการทราบว่าระเบียบปฏิบัติของฝ่ายทะเบียนราษฎรยึดหลักใดหรือคำสั่งของใครเป็นเกณฑ์

          "อาตมาต้องการให้อธิบดีกรมทะเบียนกลางออกมาแสดงความรับผิดชอบ และดำเนิน การแก้ไขเรื่องดังกล่าวด้วย หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา รมว.มหาด ไทย ก็ควรเป็นผู้รับผิดชอบ" พระมหาโชว์ กล่าว.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :