เสขิยธรรม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
มส.เห็นชอบเลิกใช้ "นาย" หน้าพระ
ข่าวสด ฉบับวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔๖๓๙ หน้า ๒๐

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม นายถวิล สมัครรัฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุม มส.มีมติให้เลิกใช้คำว่า "นาย" นำหน้าพระตามที่กรมการปกครอง และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เสนอ เพื่อแก้ปัญหาที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรโดยใช้คำว่า "นาย" นำหน้าชื่อ และฉายาของพระสงฆ์ อาทิ พระเมธีธรรมาจารย์ เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ถูกแก้ไขเป็นนายเมธีธรรมาจารย์ ผ่องสุภาพ โดยให้ยกเลิกการใช้คำว่านายนำหน้า แบ่งเป็น

          ๑.กรณีพระที่มีสมณศักดิ์ ให้ระบุในทะเบียนราษฎรของวัด ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลของพระภิกษุ โดยวงเล็บต่อท้ายสมณศักดิ์ที่ได้รับพระราชทาน

          ๒.พระภิกษุที่ไม่เคยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในทะเบียนราษฎรของวัด ให้ใช้คำนำหน้าว่า "พระ" และต่อด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของพระ

          ๓.กรณีสามเณรในทะเบียนราษฎรของวัดให้ ใช้คำนำหน้าว่า "สามเณร" และต่อด้วยชื่อตัว ชื่อสกุลของสามเณร

          ส่วนใบสุทธิพระอยู่ในขั้นตอนของการจัดพิมพ์ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะจัดพิมพ์ระยะแรก ๕๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ ชุด เมื่อจัดพิมพ์เสร็จสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :