เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
มติมหาเถร ไม่เลื่อนสมณศักดิ์ ให้ 'พ่อคูณ'
ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๑๖๗๑๙

          คณะกรรมการมหาเถรสมาคม พิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ ประจำปี ๒๕๔๖ เพื่อประกาศ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธ.ค. แล้ว โดยปีนี้ มีการเสนอชื่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ของภาคอีสาน คือ "พระราชวิทยาคม" หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ให้เลื่อนสมณศักดิ์จากพระราชาคณะ "ชั้นราช" ขึ้นเป็น "ชั้นเทพ" ด้วย แต่เมื่อนำชื่อเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคมชุดใหญ่ ปรากฏว่า ชื่อของหลวงพ่อคูณกลับไม่ผ่านการพิจารณา

          ทั้งนี้ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๓๐ ต.ค. ซึ่งเป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับรองรายนามพระสังฆาธิการที่ได้รับการเสนอชื่อชั้นสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๔๖ มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาชื่อ พระสังฆาธิการ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยพระธรรมสิทธิเวที ผช.เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้อ่านชื่อพระสังฆาธิการ ฝ่ายมหานิกาย ที่ได้รับการพิจารณาทีละรายชื่อ โดยเริ่มจากพระราชาคณะ "ชั้นเทพ" ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็น "ชั้นธรรม"

          ต่อมาได้อ่านรายชื่อพระสังฆาธิการที่ได้เลื่อนจาก "ชั้นราช" เป็น "ชั้นเทพ" ปรากฏว่าเข้ารอบ ๙ รูป แต่ผ่านการรับรอง ๗ รูป ที่ไม่ผ่านการรับรอง ได้แก่ พระราชวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แห่งวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และพระราชมงคลวุฒาจารย์ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเหตุผลที่หลวงพ่อคูณไม่ผ่านการพิจารณา เพราะมีนักการเมืองที่เป็นลูกศิษย์ ทำประวัติเสนอผ่านเจ้าคณะจังหวัด ขึ้นมาที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ของมหาเถรสมาคม เมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง กลับเกิดข้อถกเถียงแต่หาข้อสรุปไม่ได้ จึงเสนอชื่อเข้าสู่การรับรองของมหาเถรสมาคมชุดใหญ่ ซึ่งมีการยกเหตุผลขึ้นมาเพื่อหาข้อยุติ ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติไม่รับรองชื่อหลวงพ่อคูณ ให้ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ โดยอ้างว่าหลวงพ่อคูณมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้ว และมีพระสังฆาธิการที่เหมาะสมมากกว่า ประกอบกับมหาเถรสมาคมพิจารณาเลื่อนชั้น จากผลงานด้านการปกครองเป็นหลัก

          สำหรับพระสังฆาธิการที่ได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ผ่านการรับรองอีก ๒ รูป นอกเหนือจากโผ ได้แก่ พระครูพิพิธวิหารกิจ วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา และพระครูอาทรประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ที่อุทิศตัวรักษาผู้ป่วยเอดส์

          ส่วนรายนามพระสังฆาธิการฝ่ายธรรมยุตที่ผ่านการรับรองเลื่อนจากชั้นเทพเป็นชั้นธรรม มี ๑ รูป ได้แก่ พระเทพบัณฑิต วัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระธรรมฐิติญาณ พระราชาคณะชั้นราชที่ได้เลื่อนเป็นชั้นเทพ มี ๓ รูป ประกอบด้วย พระราชวชิรโสภณ วัดสัมพันธวงศ์ กทม. เป็น พระเทพประสารมุนี พระราชวินัยเวที วัดวรดิตถาราม จ.ตราด เป็น พระเทพเมธาจารย์ และพระราชธรรมโมลี วัดจันทรสามัคคี จ.หนองคาย เป็น พระเทพบัณฑิต .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :