เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ศาสนากับการเมือง

พระผู้ใหญ่เทศน์ดับดิบ ‘ทักษิณ’
วัดกับบ้านเดินด้วยกัน ผู้นำขาดหิริโอตตัปปะ วิปลาสตรรกะบกพร่อง

บทบรรณาธิการ ๒๘ ก.ค. ๔๗

โพสต์ทูเดย์ — พระผู้ใหญ่เทศนาเตือนนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ตรรกะบกพร่องเป็นผู้นำวิปลาส ขาดทศพิธราชธรรม

          กลุ่มเสขิยธรรม ร่วมกับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป) คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ได้จัดการเสวนาเรื่อง “บทบาทพระกับการเมืองไทย กรณีห้ามพระวิจารณ์ การเมือง” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาคือ พระศรีปริยัติโมลี รองอธิการบดีฝ่าย ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานคณะกรรมการกลุ่มเสขิยธรรม

          พระศรีปริยัติโมลี กล่าวว่า หลักสำคัญของ ประชาธิปไตยคือ ต้องมีศีลธรรม การที่พระสอน ศีลธรรมนักการเมืองก็เพื่อทำให้การเมืองดีขึ้น ถือเป็นการวางรากฐานทางการเมือง เพราะถ้าศีลธรรมไม่ดี การปฏิรูปการเมืองก็ไม่ได้ผล มีองค์กรอิสระมาตรวจสอบก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะคนไม่มีหิริโอต- ตัปปะ (ความละอายต่อบาป) การเมืองไม่มีศาสนา มันก็หายนะ และพระก็ต้องสอนการเมืองถูกต้องให้กับประชาชน มิฉะนั้นจะทำให้มีการคอร์รัปชัน อย่างสมบูรณ์แบบ

          พระศรีปริยัติโมลี กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไล่ให้พระที่จะพูดเรื่องการเมืองไปตั้งพรรคพิเศษว่า นายกฯ เป็นคนอย่างที่เรียกว่า ไวไฟ รู้อะไรก็มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมาก ความจริงพระที่เทศน์ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเสียหาย พระที่มีข่าวถูกแบนก็อ่อนอาวุโส มีแต่ท่านปัญญานันทภิกขุเท่านั้นที่อาวุโส ซึ่งคิดว่าที่มีความหวั่นไหวเพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็เคยมีปัญหากับพระ คือตอนที่จะมีการเสนอให้ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนาแล้วนายกรัฐมนตรีก็ออกมาไล่พระให้ไปอ่านพระไตรปิฎก เรื่องอย่ายึดมั่น ถือมั่น แล้วก็ถูกตอบกลับ แล้ว ก็มีเรื่อง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน ที่สุดท้ายก็ต้องถอย นายกฯ จึงฝังใจและพูดไว้ก่อนว่า อย่าออกมา ถ้ามาต้องทิ้งจีวร

          ด้าน พระกิตติศักดิ์ กิตติโสภโณ ประธานคณะกรรมการกลุ่มเสขิยธรรม กล่าวว่า การอภิปรายครั้งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นหากบ้านเมืองเป็นไปตามทำนอง คลองธรรม ซึ่งก่อนหน้าจะมีเรื่องนี้อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องหวยหงส์ว่า เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลขาดหิริโอตตัปปะ และรัฐบาลนี้มีผู้นำที่สำคัญตัวว่าตัวเองเก่ง ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีข้าราชการบางส่วนไปหาถึงวัด ที่สวนเมตตาธรรม จ.เชียงใหม่ ไปต่อ ว่า ไปวิจารณ์รัฐบาลได้อย่างไร จนต้องติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาลว่า หากไม่หยุดพฤติกรรมนี้ จะแถลงข่าวว่ารัฐบาลคุกคามพระ เรื่องจึงได้เงียบหายไป

          “เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า เรามีผู้นำที่คิดผิด เห็นผิด สำคัญผิด หรือที่เรียกว่า วิปลาสเสียแล้ว ยิ่งถ้าเอาทศพิธราชธรรม หรือภารกิจผู้ปกครอง มาเทียบการการกระทำ ก็จะพบว่าปัจจุบันเรามีผู้นำอย่างไร ตัวอย่างเช่น ทานนายกฯ ทำตัวเสมือนให้ทาน แต่เป็นทานจากภาษีประชาชน และเงินจากอบายมุข ซึ่งแจกไปจำนวนมาก โดยโครงการที่ไม่ผ่านกระบวนการทางสภา ศีล ความ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ตรงนี้ประชาชนทราบดีว่าท่านมีหรือไม่ มัธวะ คือความเป็นคนอ่อนน้อม สุภาพนุ่มนวล ตรงข้ามกับนายกฯ คนนี้โดยสิ้นเชิง อโกธะ คือความไม่โกรธ ไม่ลุแก่อำนาจ ข้อนี้สอบตก แล้วอย่างนี้ถ้าพระจะไม่เอาราชธรรมไปเตือนจะเป็นอย่างไร และอวิโกธะ ความไม่คลาดเคลื่อนจากธรรมอันเป็นเหตุให้วินิจฉัยเรื่องผิด” พระกิตติศักดิ์ กล่าว

          พระกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ไม่มีใครมีปัญญาเท่ากับท่านนายกฯ แล้ว แม้แต่ น.พ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโสที่ออกมาเตือน ท่านก็บอกว่า อายุน้อยกว่าพ่อของท่าน

          “อาตมาอยากถามกลับว่า ทำไมเมื่อมีพระสงฆ์เสนอว่า ท่านควรเป็นนายกฯ สมัยที่สอง ทำไมไม่จับถอดจีวร และครั้งหนึ่ง เมื่อท่านเคยไปกราบ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ ภาคอีสาน และพระท่านแนะนำให้รวมพรรคชาติพัฒนากับไทยรักไทยทำไมไม่แนะนำให้หลวงพ่อคูณสึกด้วย” พระกิตติศักดิ์ กล่าว

          พระกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ระบบตรรกะของ นายกฯ บกพร่อง แต่กลับใช้ความบกพร่องนี้ตีความหน้าที่ของผู้อื่นเสมอ ขณะนี้นายกฯ ท่านก็ไม่รู้ว่าทางธรรมท่านควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ทางโลกท่านควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร คือไม่รู้ตัวเอง ซึ่งศาสนิกชนควรมองกลุ่มทักษิณด้วยหลักธรรม และด้วยเมตตา และศาสนิกชนก็ควรจะกลับมาดูว่าควรจะพิจารณา คนเหล่านี้ในระดับใด .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :