เสขิยธรรม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์
The Buddhist flag
Buddhist FlagUniversal symbol of peace and faith.
Rev.Buddagama Sumana
http://www.geocities.com/staliban45/document/The_Buddhist_flag.htm

Thai | ภาษาไทย

The Buddhist flag is now over a century old. It is a universal symbol of faith and peace of great significant to Buddhists through out the world. It was first hoisted on April 28, 1885 in Sri Lanka It was one hundred years old in 1885 and cerebrations were held in Buddhist centuries to make a first century.

As a British colony Sri Lanka witnessed a period of Buddhist revival during the latter part of the 19th century and it was during his period that Colonel Henry Steel Olcott and a few other arrived in Sri Lnaka and launched the Buddhist education and the national awakening movement.

The great Buddhist and national Leader Anagarika Dhammapala also started his Buddhist Missionary compaign during his period by establishing the Maha Bodhi Society.

At the same time there was no Buddhist flag in Sri Lanka and common to the other Buddhist countries, This 6 colors flag was introduced offer much consultation by a committee.

Ven. Hikkaduwe Sri Sumanagala and Ven. Migettuwatte Gunanada Maha Nayaka Theros along with Colonel Henry Steel Olcott, Anagarika Dhammapala Mr.Pujitha Gunawardena and C.P. Gunawardena were responsible for designing and producing the Buddhist flag.

Meegettuwatte Gunanda Nayaka Thera first hoisted it on the Buddha-Purnima day at the Deepadutaramaya in Kotachena, Colombo Sri Lanka in 1885.

The Buddhist flag symbolized the six colors of the halo that emanated from the body of the Buddha when he attained Enlightenment under the bodhi Tree at Buddha Gaya.

The colors were blue from his hair Goden Yellow from the epidermis, Blood red from the flesh and blood, White from the bones and teeth and scarlet from the palms heel and lips as they become blended together as sixth composite color was formed.

From then the flag was hoisted in Buddhist temple and in religious and national functions in the Island.

Colonel Olcott and Anagarika Dhammapala took it abroad and introduced it to the Buddhist countries, gradually it become the common Buddhist flag at the inaugural General conference of the world fellowship of Buddhists (BFB) held in Sri Lanka under the leadership of the Prof. (late) Gunapala Mahalasekera.

Buddhist countries like Thailand Burma and Japan accepted in voluntarily.

The Maha Bodhi Society of India took a greater interest to introduce and popularise the Buddhist flag through its missionaries abroad and from the day that this flag was hoisted for the first time in Sri Lanka.

Significant Event of Life of Ven. Anagarika Dhammapala

 • 1864,17 September; Birth at Colombo, first name was Devid
 • 1870 Joined with Colonel Olcott for the revival work of Buddhism at the time of High Education.
 • 1885 He studied a book the light of Asia. Due to this he got the turning point to his life.
 • 1886 He obtained permission from parents to dedicate his life to the service of mankind.
 • 1886 changed his name from Devid to Anagarika Dhammapala.
 • 1891 fist visit to India.He visited Buddhagaya on 1st January. He visited Sarnath, founded Maha Bodhi Society of India.
 • 1892 He start Mahabodhi Journal from Calcutta
 • 1893 The Maha Bodhi Society took part in the Parliament of Religion held at Chicago USA.
 • 1901 13th October Ven Dhammapala visited to Sarnath and purchased the land for Sarnath by paying Rs. 600/-only
 • 1911 He decided to celebrate Abhisambodhi Dhamma Chakra's Jayanti.
 • 1916 He was arrested in Calcutta by the Order of government of Ceylon. On 13th June Gove of India decided to present sacred part of Buddha to Sarnath
 • 1917 he decided to establish a study center at sarnath.
 • 1920; establishment of peace and stability of Buddha Dhamma.
 • 1926; 3rd November. Laid of foundation stone by the government of U.P. at Sarnath.
 • 1926 ; when Anagarika Dhammapala solved on judicial difficulties
 • 1927; Establishment of Mulagandha Kuti Vihar.
 • 1928; Construction of Mulagandha Kuti Vihar started.
 • 1931; Construction of Mulagandha Kuti Vihar completed.
 • 1931; 11th November, enuaguration of Construction of Mulagandha Kuti Vihar when Anagarika Dhammapala's health was down.
 • 1933 ; 29th Saturday April at 3 P.M. Anagarika Dhammapala breathed lost. Total life 68 years 7 months & 12 days.

.

ธงฉัพพัณรังสี

          บางครั้งเมื่อท่านเดินทางไปยังต่างประเทศ เห็นธงชาติ ๖ สีอย่างนี้ประดับอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ขอให้เข้าใจได้ทันทีเลยว่า นี้เป็นธงของพระพุทธศาสนา

          ธงนี้เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันวิสาขบูชา ประจำปี ๑๘๘๕ ที่วัดทีปดุดด้ารามายา เขต โกต้าเชน่า เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยท่าน มีเขตตุวัตเต คุณนันทะ นายกเถระเป็นผู้ประดับธงนี้

          ธงนี้เรียกว่า ธงฉัพพัณรังสี ซึ่งพระมหาเถระและบุคคลสำคัญหลายท่านได้ระดมความคิดและการออกแบบดังต่อไปนี้

  • ท่านพระหิกทุเว สิริ สุมังคละ
  • ท่านพระมีเขตตุวัตเต คุณนันทะ มหานายกเถระ
  • พันเอก เฮนรี่ สตีล ออลคอตต์
  • และท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
  • นาย ปูชิตา คุณาวารเทนะ และนาง ซี พี
  • คุณาวารเทนะ

          ธงนี้มี ๖ สีโดยนำเอาสีที่รัศมีที่ซ่านออกพระวรกายของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย

          สีทั้ง ๖ สีมีที่มาดังนี้

  • ฟ้า
  • เหลืองทอง
  • แดง
  • ขาว
  • ส้ม

          และเอาทั้ง ๕ สีมามรวมกันกลายเป็นสีแก้วผลึก

          ดังนั้น จึงกลายเป็น ๖ สี

          และต่อมาธงนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นธงของพระพุทธศาสนา ในคราวประชุมขององค์การพุทธสัมพันธ์แห่งโลก ที่จัดขึ้นที่ประเทศศรีลังกา โดยการนำของท่านศาสตราจารย์ พระคุณาปาละ มาลาลาเสเขร่า .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :