เสขิยธรรม -
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พระร้อง ๓๐ บาทรักษาไม่ได้ทุกที่
ส่งแต่รพ.สงฆ์ซึ่งมีน้อย


ฺBreaking News สำนักข่าวเนชั่น
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.

          พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของพระในโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างแท้จริง ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเองตลอด อีกทั้งหากเกิดกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินยังถูกแบ่งแยกไม่ให้เข้ารับรักษาตามโรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน จะไม่รับผู้ป่วยที่เป็นพระสงฆ์เลย เพราะเกรงว่าจะต้องรักษาฟรี แต่จะผลักภาระให้แก่โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลสงฆ์เท่านั้น

          เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดูแลรักษาพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากถึง ๓๐๐,๐๐๐ รูปนั้น ปัจจุบันพบว่ามีโรงพยาบาลสงฆ์คอยรองรับเพียงแห่งเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลของรัฐแม้พระสงฆ์จะสามารถเข้ารักษาได้ แต่ก็ต้องรักษาปะปนกับฆราวาสซึ่งไม่ค่อยสมควร อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยฆราวาสก็มีจำนวนมากอยู่แล้ว ทำให้เตียงไม่เพียงพอ จึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลปัญหานี้อย่างจริงจัง และช่วยออกบัตร ๓๐ บาทที่รักษาได้ทุกโรคจริงๆ และถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดในชนบทห่างไกล

          "พระผู้ใหญ่บางรูปอาจจะไม่เดือดร้อน แต่บรรดาเจ้าอาวาสที่ชราภาพมากแล้ว และพระลูกวัดตามต่างจังหวัดที่ยากจน ไม่มีเงินรักษาจริงๆ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล อาตมาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค ตรวจสอบด้วยว่าได้ถวายบัตรแด่พระภิกษุสงฆ์หมดแล้วหรือยัง และดูด้วยว่าสามารถรักษาทุกโรคได้จริงหรือไม่" พระพรหมวชิรญาณ กล่าว.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
> นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :