เสขิยธรรม -
ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

พลตรีจำลอง ค้านการนำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าระดมทุนในตลาดฯ

ผู้จัดการออนไลน์๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

          พลตรีจำลอง ศรีเมือง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมนำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ว่า ได้หารือกับผู้แทนองค์กรศาสนา ๒๔ องค์กร จาก ๕ ศาสนาแล้ว ทั้งหมดเห็นตรงกันว่า หาก กลต. อนุญาตให้ธุรกิจดังกล่าวเข้าตลาดหลักทรัพย์จะเกิดผลเสียต่อประเทศมากกว่าผลดีทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหากมีการระดมทุน จะเกิดการขยายกิจการ การผลิตและยอดขายจะเพิ่มขึ้น ราคาเหล้าและเบียร์จะถูกลง ทำให้คนหันมาดื่มมากขึ้น เป็นการมอมเมาประชาชน และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำธุรกิจมอมเมาอื่นๆ ทยอยเข้าตลาดหลักทรัพย์ กลายเป็นวิกฤตทางสังคม

          ตนได้ทำหนังสือเปิดผนึกถึง สส. และ สว. ทั้ง ๗๐๐ ราย เพื่อช่วยกันคัดค้านกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน และประชาชน ให้ออกมาท้วงติงด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่า หากจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้จริง ก็ขอให้เปิดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อศึกษาถึงผลดี – ผลเสีย ที่จะตาม .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | > ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :