เสขิยธรรม -
ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

วิถีศาสนธรรม เพื่อสันติธรรมใน "ภาคใต้"

โดย ชลวิทย์ เจียรจิตต์
ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว
คอลัมน์กระแสทรรศน์ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๔๖๓ หน้า ๗

          สังคมไทยยอมรับทุกศาสนาอยู่ในฐานะเป็นศาสนาร่วมกันอันเป็บมิตรมาโดยตลอด เหตุการณ์พระสงฆ์สามเณรถูกฆ่าอย่างทารุณขณะบิณฑบาต มรณภาพ ๓ รูป ทางภาคใต้ ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกใจให้กับชาวไทยอย่างยิ่ง

          ทุกๆ ส่วนจำเป็นต้องระมัดระวังในท่าทีการเสนอความคิดเห็น

          และหยุดนิ่ง ตั้งสติ ใคร่ครวญพิจารณา ไม่ปุจฉา วิสัชนา โดยขาดการไตร่ตรอง

          ปัญหานี้ ใช้อารมณ์แก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาด ปี ๒๕๓๕ เกิดเหตุการณ์ศาสนาที่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย อย่างเช่น กรณีความขัดแย้งเรื่องศาสนสถานระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม กลายเป็นฉนวนศึกลุกฮือฆ่ากันตาย ทั้งที่เป็นเชื้อชาติเดียวกัน

          วิธีแก้ปัญหาลักษณะอัตถประโยชน์นิยม คงช่วยกันหลายด้าน

๑.ประชุมร่วมทั้งพระสงฆ์และชาวมุสลิม เพื่อหาทางป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน ต้องเร็ว และชัดเจน

๒.พระสงฆ์ต้องบิณฑบาต เพราะถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ในการโปรดสัตว์ คงขอพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ร่วมเดินทางขณะบิณฑบาตโปรดสัตว์

๓.ถือโอกาสมองวิกฤตเป็นโอกาส สร้างความเข้าใจเป็นกลุ่มศาสนสัมพันธ์ทั้งพุทธศาสนิกชน และอิสลามิกชน

๔.สื่อมวลชนแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนพุทธ ชุมชนมุสลิม ทั้งวิถีชีวิตของเด็ก ผู้ใหญ่ การค้าขาย ความเป็นอยู่แยกกันไม่ได้ และอยู่ร่วมกันฉันมิตรตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีจำนวนน้อย ที่หวังก่อให้เกิดการแตกแยกครั้งใหญ่

          ที่สำคัญสื่อมวลชนทุกแขนงต้องไม่เสนอข่าวตามกระแส ทำนองยุยงให้เข้าใจผิด

 

          คงถึงคราวที่ชุมชน สังคมทุกฝ่าย ทุกสถาบัน ฝ่าฟันกำแพงปิดกั้นเพื่อเปิดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประเภทจับ ๑ เพิ่มศัตรู ๑๐๐ มิใช่ทางออกแน่! แต่ควรหาแนวทาง ร่วมกันกับสังคม ทหารสัมพันธ์ ตำรวจสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ลูกเสือชาวบ้าน ข้าราชการทุกฝ่าย รวมทั้งพระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู บาทหลวง ประชาคมต่างๆ รวมกันผนึกกำลังลุกฮือต่อต้านเหล่าคนไทยใจเป็นอื่น ให้รับรู้ เราไม่ต้องการวิธีเช่นนี้...

          วิถีทางศาสนาธรรมทุกศาสนาเพื่อสันติธรรม ดำรงตนให้มุ่งมั่นในสิ่งที่ดีงาม อยากเห็นการแก้ปัญหาระดับความรู้สึก อย่างมีส่วนร่วม ด้วยหลักธรรม ขอการมรณภาพของภิกษุ สามเณร เป็นบทพิสูจน์ของสัจธรรมการอยู่เพื่อสันติ

          ความสามารถอันแท้จริงของมนุษย์คือ การทำให้โลก ซึ่งเคยเบียดเบียนกันมาก ให้เบียดเบียนกันน้อยลง แก้ปัญหาที่ทำลายมนุษยชาติด้วยการมีสติไตร่ตรอง

          สังคมไทยผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายสับสนหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอบช้ำ เรื่องเศรษฐกิจ แก้ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใต้ดิน บนดิน อุทกภัยร้ายเป็นช่วงๆ ไหนจะโรคซาร์สทำให้ทรุดไประยะหนึ่ง จนมาถึงโรคหวัดไก่

          จำเป็นต้องมีความอดทน

          คนไทยทั้งชาติขอให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ที่อดทนกับความข่มใขปัญหาสะเทือนใจที่เกิดขึ้น ได้ยินเสียงวิทยุรายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน กล่าวสรุปว่า "ขอให้พี่น้องชาวไทยอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี จำนวน ๒๐๐-๓๐๐ คน ที่จะจุดชนวนความแตกแยกทางศาสนา" เห็นด้วยครับ

          หากศาสนิกชนคนไทยมีสติไตร่ตรองแล้ว คนไม่หวังดีสะท้อนใจไปเอง ทำไมต้องเผาโรงเรียน ฆ่าตำรวจ ฆ่าทหาร ฆ่าพระ เช่นนี้

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | > ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :