เสขิยธรรม -
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ป๋วยเสวนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติมเกียวกับป๋วยเสวนาคาร

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘
 
วันที่ / เวลา / สถานที่ รายละเอียด
วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

สัญจร “ทัวร์สวนผักปลอดสารพิษ” (ค่าลงทะเบียน ๓๕๐ บาท)

  • ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พบกันที่ร้านแมคโดนัลด์ พาต้า ปิ่นเกล้า พร้อมออกเดินทาง
  • ๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. ศึกษาและเยี่ยมชมสวนจากกลุ่มเกษตรธรรมชาติคลองจินดา
  • ๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารจากเกษตรธรรมชาติ
  • ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. พูดคุยสนทนาวิสาละ วิถีชีวิต และการจัดระบบการเกษตรการจัดกลุ่มการตลาด

โดยคุณลัดดา และคุณสุภิญญา และซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ ป๋วยเสวนาคาร

๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. ธรรมะกับการฟื้นฟูจิตใจ: สรุปบทเรียนเชิงพุทธจากการช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติในจังหวัดพังงา

โดย คณะพระสงฆ์ แม่ชี และกลุ่มพุทธบริษัท

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ณ ป๋วยเสวนาคาร

ป๋วยเสวนาคารร่วมกับเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคมนานาชาติ (Ineb)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทิเบตและพุทธศาสนาสายวัชรยาน”

โดย กฤษดาวรรณ หงส์ลดารมภ์

   

ภัสสรสัญจร ครั้งที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๐๗.๓๐–๑๗.๐๐ น.
ล่องนาวาทัศนาความงามแห่งอารามและเรือสวนสองฝั่งคลอง

“ล่องนาวา ยลอาราม ตามครรลอง…คลองอ้อมนนท์”

นำชมโดย จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา
อัตราค่าบริการ ท่านละ ๙๐๐ บาทถ้วน (อัตรานี้รวม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

สอบถามรายละเอียด ๐๑–๓๔๓–๔๒๖๑ ๐๒–๗๑๑–๑๔๔๙ กด ๑

การสำรองที่ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด) มหาชน สาขาถนนรัชดาภิเษก ในนาม จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา เลขที่บัญชี ๐๖๐-๒-๖๓๑๘๘-๓ ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
และส่งโทรสารโดยระบุชื่อ – นามสกุล และหมายเลขติดต่อกลับที่ ๐๒–๓๙๒–๒๑๑๒ พร้อมยืนยันอีกครั้ง

   
 

ป๋วยเสวนาคารจะย้ายสำนักงานจากสวนเงินมีมา เจริญนคร ไปยังโรงเรียนวัดปทุมคงคา ถนนทรงวาด ภายในเดือนมกราคม ทั้งนี้จึงขอรับบริจาคอุปกรณ์สำนักงานที่ยังอยู่ในสภาพดี ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องกรองน้ำ แฟกซ์ โทรศัพท์ ชั้นวางหนังสือและหนังสือสำหรับเด็กเพื่อทำห้องสมุด ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม เพ็รชลดา ๐๒-๔๓๘-๙๓๓๒ หรือ กนกพรรณ ๐๑-๓๖๔-๙๐๗๗

ป๋วยเสวนาคาร ชั้น ๒ ศูนย์เผยแผ่พุทธมามกะ โรงเรียนวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
สำนักงานติดต่อ ๖๖๖ ถนนเจริญนคร เขต คลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒–๔๓๘–๙๓๓๒ ๐๒–๘๖๐–๓๕๒๗ โทรสาร ๐๒–๘๖๐–๑๒๗๗
อีเมล:

.

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :