เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

มณฑลแห่งพลัง ภาคพิสดาร
สู่การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินไปอย่างไม่รู้จบ

๒-๖ ธันวาคม ๒๕๔๗
วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รับเพียง ๒๕ ท่าน
ค่าเข้าร่วม ๓,๕๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)

กระบวนการเรียนรู้อย่างผ่อนคลาย
ปลุกการตื่นรู้แห่งการดำรงอยู่ในปัจจุบัน
ค้นพบมิติแห่งพลังกลุ่มทั้งด้านพลังจิตและปัญญาในสุนทรียสนทนา

ประสานอิสรภาพเข้ากับวินัยแห่งชีวิต
ประสานมิตรภาพเข้ากับความสัมฤทธิ์ผล
ประสานธรรมชาติเข้ากับจิตวิญญาณมนุษย์
ประสานความสุขเข้ากับการทำงานที่จริงจังที่สุด

วิทยากร วิศิษฐ์ วังวิญญู

ผู้พัฒนาหลักสูตร "ข่ายใยชีวิต" เป็น "มณฑลแห่งพลัง"
อันเป็นการมองมิติของชีวิตในรูปแบบพลัง
สนามพลังและข่ายใยแห่งความสัมพันธ์
มากกว่าที่จะเป็นเกาะแก่งอันแยกขาดออกจากกัน


สนใจเข้าร่วมติดต่อ

ศรีสุดา ชมพันธ์
เสมสิกขาลัย -- อาศรมวงศ์สนิท
ตู้ ป.ณ. ๑ องครักษ์ นครนายก ๒๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๗-๓๓๓-๑๘๓, ๐๓๗-๓๓๒-๒๑๘, ๐๙-๗๑๔๖๖๔๑
โทรสาร ๐๓๗-๓๓๓๑๘๔
อีเมล เว็บไซต์ http://www.semsikkha.org

 

มณฑลแห่งพลังภาคพิศดาร

วิศิษฐ์ วังวิญญู จัดเรื่อง "ข่ายใยชีวิต" กับเสมสิกขาลัยเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๒-๔๓ หลังจากนั้นเขาได้พัฒนาหลักสูตร "ข่ายใยชีวิต" ออกไปเป็น "มณฑลแห่งพลัง" อันเป็นการมองมิติของชีวิตในรูปแบบพลัง สนามพลังและข่ายใยแห่งความสัมพันธ์ มากกว่าที่จะเป็นเกาะแก่งอันแยกขาดออกจากกันและกัน

แล้ววิศิษฐ์ได้เติมมิติทางข่ายใย เครือข่าย และระบบชีวิตเข้ามาในปัจเจกภาพของมณฑลแห่งพลังด้วย"สุนทรียสุนทนา" เดวิด โบห์มได้คิดค้น"สุนทรียสุนทนา" ขึ้นจากวิทยาศาสตร์ใหม่พร้อมไปกับการได้พูดคุยกับกฤษณะมูรติ สุนทรียสนทนาได้ให้มิติของความเป็นชุมชนและความเป็นองค์รวมแก่มณฑลแห่งพลัง ทำให้มิติของมณฑลแห่งพลังครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้น

และท้ายสุด กระบวนท่าสุดท้ายที่วิศิษฐ์ได้เติมเข้ามาก็คือ "การบริหารจัดการในวิทยาศาสตร์ใหม่" ซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของการบริหารจัดการในองค์กรที่มีชีวิตและองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากงานของดีฮอค ซี.อี.โอ. ตลอดกาลแห่งวีซ่าอินเตอร์แนชั่นแนลไปจนถึงมากาเร็ต วีตเล่ย์ (ผู้นำเสนอความเป็นผู้นำอย่างใหม่ในวิทยาศาสตร์ใหม่) "มณฑลแห่งพลัง" กับ "สนุทรียสนทนา" จึงได้เข้าคู่คล้องแขนกันเข้าไปในเนื้องาน แห่งการทำงานเพื่อกิจสาธารณะ ในองค์กร/เครือข่ายแห่งการเรียนรู้

งานของวิศิษฐ์ คือการปลูกฝังการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดำเนินไปวันต่อวัน พร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด อันเป็นคุณภาพที่โผล่ปรากฏในระบบชีวิตและเครือข่ายที่มีชีวิตทั้งมวล ทั้งหมดนี้สำคัญยิ่งต่อการนำพาโลกและมนุษย์ไปพ้นวิกฤติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์เผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้

ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ความมหัศจรรย์แห่งการสืบค้นด้านบวก และการปรากฏขึ้นแห่งญาณทัศนะในสุนทรียสนทนา การประสานความสุขเข้ากับการทำงานที่จริงจังที่สุดในชีวิต ประสานธรรมชาติเข้ากับจิตวิญญาณมนุษย์ ประสานมิตรภาพเข้ากับความสัมฤทธิ์ผล ประสานอิสรภาพเข้ากับวินัยแห่งชีวิต ทั้งหมดนี้จะดำเนินไปอย่างกลมกลืนกันในการเรียนรู้และวิวัฒนานั้น! วันคืน ๕ วันคืนในดุลยภาพแห่งชีวิตอันเร้าพลัง การเปิดเนื้อที่แห่งการเรียนรู้ขึ้นจากความตื่นรู้ และการก้าวสู่พื้นที่ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นชินการเปิดออกแห่งพื้นที่นวัตกรรม เมื่อเหตุปัจจัยทั้งมวลบรรสานสอดคล้อง นี่คือความมหัศจรรย์อันเป็นธรรมชาติธรรมดาแห่งระบบชีวิต! .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :