เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ขอเชิญร่วมแบ่งปัน

สีสัน ดอกไม้และ “ความรัก” ของธีรยุทธ บุญมี

นิทรรศการภาพสีน้ำและpastel วันที่ ๒๖ มกราคม – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และเชิญร่วมเสวนา “ภาพวาดธีรยุทธ บุญมี” วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(หอศิลป์ปิ่นมาลา ข้างสำนักหอสมุด)

Please join us in a celebration of colors, flowers and "love" with Thirayuth Boonmi.

An exhibition of watercolor and pastel paintings will be held from January 26 to February 14, 2005, 8:30-4:30 pm., along with a seminar on "The Paintings of Thirayuth Boonmi" on Friday, February 11, 2005 at 5:30 pm. at the Chiang Mai University Historical Museum (Pin Mala Art Museum, beside the Central Library).


กำหนดการ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๑๗.๓๐ น. กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์วิระดา สมสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท

๑๗.๓๐ น. การเสวนา “ภาพวาดธีรยุทธ บุญมี”

๑๘.๓๐ น. พิธีมอบภาพ โดย อาจารย์ธีรยุทธ บุญมี

๑๘.๕๐ น. เชิญร่วมรับประทานอาหารว่าง (ค็อกเทล)


องค์กรร่วมจัด

  • มูลนิธิผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท
  • ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๕๓-๙๔๓๕๙๒-๓, ๐๕๓-๙๔๓๕๗๒
For more information, please contact 053-943592-3,053-943572.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๙๔๔๕
... e-mail :