เสขิยธรรม -
ประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

เปิดตัวเสขิยธรรมเล่มล่า "สงคราม-ศาสนา"

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2546 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4542

นางสาวบัวลอง พิมพลา ผู้ประสานงานกลุ่มเสขิยธรรม ซอยวัดทองนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม. เผยว่า กลุ่มเสขิยธรรม องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้จัดทำวารสาร "เสขิยธรรม" ราย 3 เดือนขึ้นเป็นเวลาหลายปี วารสารดังกล่าวนำเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านพุทธศาสนา และความเคลื่อนไหวของคณะสงฆ์ไทย ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนให้ความรู้ต่างๆ ที่เป็นสารประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ทั่งในหมู่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เดิมกลุ่มเสขิยธรรมจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้สนใจในวงแคบ จึงอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคและค่าสมาชิก แต่ปัจจุบันได้ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาตลอดจนขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้จัดพิมพ์มาถึงฉบับที่ 56 (เม.ย.-มิ.ย. 2546) โดยมีประเด็นเนื้อหา "สงครามกับศาสนา..ศาสนธรรมกับสงคราม" เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับชะตากรรมของมนุษยชาติ ที่ถูกชักพาไปสู่ความรุนแรงโดยไม่จำเป็น และปราศจากความชอบธรรม จำหน่ายในราคา 70 บาท

นอกจากนี้ หนังสือในเครือข่ายที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม อาทิ ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี โดยพระชาย วรธมฺโม พระไพศาล วิสาโล, มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม เขียนโดยพระไพศาล วิสาโล, ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ โดยพระไพศาล วิสาโล, ส. ศิวรักษ์, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พ.ญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ โดยพระดุษฎี เมธังกุโร, สันต์ หัตถีรัตน์, ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง, นิธิพัฒน์ เจียรกุล, สุวรรณา สถาอานันท์ และประชา หุตานุวัตร ผู้สนใจหาซื้อได้ตามศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไป

- ข่าวสด หน้า 30 .. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ภายใต้มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ ๑๔/๖๓ หมู่บ้านสวยริมธาร ๒ ซอย ๕
ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวง/เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐๒-๘๐๐-๖๕๒๖ ถึง ๘, ๐๖-๗๕๗-๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๘๐๐-๖๕๔๙
... e-mail :