เสขิยธรรม
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
-
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | แผนผังไซต์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประจำปี หัวข้อ

“จุดเปลี่ยนจริยธรรมคนไทยในยุคทักษิโนมิคส์”

วันเสาร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ

- กำหนดการ -

๑๒.๓๐ น. ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ น. ตัวแทนเครือข่ายชาวพุทธฯ กล่าวเปิดงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และแนะนำองค์กรจัดงาน

๑๓.๒๐ น. เสวนาหัวข้อ “จุดเปลี่ยนจริยธรรมคนไทยในยุคทักษิโนมิคส์”
วิทยากรนำเสนอโดย
พระดุษฎี เมธังกุโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งไผ่ จ.ชุมพร
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถบันวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)
ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สว.กรุงเทพมหานคร
นายแบ๊งค์ งามอรุณโชติ นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
ดำเนินรายการโดย ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์

๑๖.๓๐ น. ตัวแทนเครือข่ายชาวพุทธฯ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ เครือข่ายชาวพุทธฯ
โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๖-๒๗๒๑-๒ , ๐-๑๙๘๔-๕๔๓๑.. .

หน้าแรก | กลุ่มเสขิยธรรม | ความเคลื่อนไหว | ประเด็นร้อน | ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม
นักบวชกับสังคมร่วมสมัย | จดหมายข่าวเสขิยธรรม | รวมเว็บน่าสนใจ | แผนผังไซต์
เสขิยธรรม https://skyd.org
สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน

กลุ่มเสขิยธรรม ๑๒๔ ซอยวัดนพคุณ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐๒-๘๖๓๑๑๑๘, ๐๖-๗๕๗๕๑๕๖ โทรสาร ๐๒-๔๓๗๘๘๗๕
... e-mail :